Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Období

Celkem 132 stránek pro témata Vyhláška

Vydáno

Vyhláška č. 383/2009 Sb.

o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 342/2009 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.

Vydáno

Vyhláška č. 306/2007 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 233/2007 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 560/2006 Sb.

o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 549/2006 Sb.

o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2007

  • Upozornění MF - Cestovní náhrady pro rok 2007 -  od 1.1.2007 se nahrazuje stávající zákon č.119/1992 Sb. o cestovních náhradách zákoníkem práce č. 262/2006 Sb.

Vydáno

Vyhláška č.281/2006 Sb.

o podrobnostech způsobu plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí