Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Období

Celkem 136 stránek pro témata Vyhláška

Vydáno

Vyhláška č. 449/2009 Sb.

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 459/2009 Sb.

ze dne 14. prosince 2009  o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010

Vydáno

Vyhláška č. 450/2009 Sb.

kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 410/2009 Sb.

kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 383/2009 Sb.

o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Vyhláška č. 342/2009 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění vyhlášky č. 581/2004 Sb.

Vydáno

Vyhláška č. 306/2007 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů