Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Téma
Období

Celkem 133 stránek pro témata Zákon

Vydáno

Zákon č. 440/2003 Sb.

o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 36/2004 Sb.

kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 257/2004 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 420/2004 Sb.

o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Zákon č. 254/2004 Sb.

omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů       

Vydáno

Zákon č. 361/2003 Sb.

o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů