Novinky

Legislativní dokumenty

Seznam legislativních dokumentů Ministerstva financí.

ilustrace
Typ
Země
Období

Celkem 129 stránek pro témata Zákon

Vydáno

Zákon č. 47/2011 Sb.

zákon č. 47/2011 Sb.ze dne 08.03.2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („novela zákona o DPH“) s účinností od 1. 4. 2011.

Vydáno

Zákon č. 41/2011 Sb.

kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry; s účinností od 28. února 2011

Vydáno

Zákon č. 410/2010 Sb.

kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, Novela zákona o účetnictví v souvislosti s vytvořením účetnictví státu č. 304/2008 Sb., s účinností od 1. ledna 2011

Vydáno

Zákon č. 409/2010 Sb.

o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění, ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Návrh zákona souvisí s členstvím České republiky v Evropské unii a odráží přijetí nové směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (známou pod anglickou zkratkou „UCITS IV“) a 4 evropských legislativních aktů, které UCITS IV provádějí.

Vydáno

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách nabyl platnosti

Ve Sbírce zákonů byl pod č. 160/2010 Sb. vyhlášen zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o ratingových agenturách. Zákon nabývá účinnosti dne 7.6.2010. Česká republika jeho přijetím jako jeden z prvních členských států EU adaptovala právní řád nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 ze dne 16. září 2009 o ratingových agenturách.