Novinky

Vyhláška č. 347/2015 Sb.

oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy
oddělení 1101 - Souhrnné rozpočtové vztahy

Vydáno

 • Státní rozpočet
 • Rozpočty Regionálních rad soudržnosti
 • Rozpočty státních fondů
 • Rozpočty samospráv
 • RISRE
 • RISPR
 • Hospodaření územních rozpočtů
 • Hospodaření obcí a krajů
 • Hospodaření příspěvkové organizace
 • Hospodaření s majetkem státu
 • Hospodaření vládního sektoru
 • Vyhláška
 • Legislativa

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 347 dne 10. prosince 2015.

 


Dokumenty ke stažení

 

Související informace: