Novinky

Směrnice Komise 2011/90/EU

oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu
oddělení 3503 - Retailové finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu

Vydáno

  • Spotřebitelský úvěr
  • Legislativa EU
  • Směrnice EU
  • Zahraničí EU

ze dne 14. listopadu 2011, kterou se mění část II přílohy I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES, kterou se stanoví dodatečné předpoklady pro výpočet roční procentní sazby nákladů

Doporučované

Nejčtenější