Novinky

1969

Legislativní dokumenty Ministerstva financí vydané v roce 1969.

ilustrace
Typ
Země
Období

Vydáno

Zákon č. 2/1969 Sb.

České národní rady ze dne 8. ledna 1969 č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky - v platném znění.