Novinky

2017

Přehled finančních zpravodajů Ministerstva financí vydaných v roce 2017.

ilustrace

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1/2017

  1. POKYN GFŘ D-31 - Stanovení jednotných kurzů za zdaňovací období 2016 podle § 38 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 31. 12. 2016