Novinky

Cenový věstník 13/2012

oddělení 1601 - Legislativa a analýzy
oddělení 1601 - Legislativa a analýzy

Vydáno

 • Cenová regulace a kontrola
 • Cenový věstník
 • Doprava osobní vnitrostátní autobusová
 • Mléčné výrobky pro žáky
 • Osobní doprava vnitrostátní železniční
 • Regionální železniční doprava
 • Regulace
 • Seznam zboží
 • Seznam zboží s regulovanými cenami
 • Soukromý sektor
 • Veřejný sektor
 • Legislativa

 • Výměr MF č. 01/2013 ze dne 28. listopadu 2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

  Přílohy k výměru MF č. 01/2013
  • Maximální ceny a určené podmínky za použití vnitrostátní železniční dopravní cesty celostátních a regionálních drah při provozování drážní dopravy
  • Maximální ceny a určené podmínky mléčných výrobků pro žáky
  • Určené podmínky pro uplatnění regulovaných cen integrovaných veřejných služeb v dopravě podle položky č.2 části I. oddílu B a položky č.3 části II. výměru
  • Tabulka pro výpočet přiměřeného zisku a použitého kapitálu
  • Průkaz rozdělení celkového zisku za subjekt jako celek za regulovanou i neregulovanou činnost
  • Určené podmínky v železniční veřejné vnitrostátní pravidelné osobní dopravě
  • Ceny a určené podmínky ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní autobusové dopravě

Nejčtenější