Novinky

Supervize ochranného sanačního čerpání – IV. etapa (sektor I) pro lokalitu bývalého DS PHM BENZINA v Jičíně, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (odštěpný závod BENZINA)

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Veřejná zakázka
  • Malého rozsahu
  • Služby
  • Ukončená
  • Přímé zadání
  • Ekologické zakázky

Veřejná zakázka
Číslo jednací MFMF-26628/2016/4501
NázevSupervize ochranného sanačního čerpání – IV. etapa (sektor I) pro lokalitu bývalého DS PHM BENZINA v Jičíně, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. (odštěpný závod BENZINA)
Druh zadávacího řízení Malého rozsahu, Přímé zadání
Druh veřejné zakázkySlužby
Zahájení zadávacího řízení
Evidenční číslo ISVZ-
Odůvodnění VZ (na profilu zadavatele)

-

Zadávací dokumentace

-

Podání nabídek do
Otevírání obálek
Hledání detailních informací o veřejné zakázce uveřejněných v IS VZ (nebo na http://www.e-zakazky.cz/)

-

Adresa vyhlašovatele

Ministerstvo financí ČR
Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ: 00006947

Zadavatel (odbor)45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám (Otázky a odpovědi)

-

Vybraný uchazeč

EMSA – Ekosystem spol. s r.o.

Cena99 300,00 Kč bez DPH
Základní hodnotící kritériumNepoužívá se
Smlouva

Podepsána dne 12.8.2016:

Ceny ostatních uchazečů

-

Kód agendy
Poznámky

VZ malého rozsahu byla zadána dle § 12 odst. 3 zákona VZ. Toto uveřejnění informací o zadání VZ činí zadavatel výhradně za účelem posílení principu transparentnosti.