Novinky

Českomoravská družstevní spořitelna - spořitelní a úvěrní družstvo

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Českomoravská družstevní spořitelna - spořitelní a úvěrní družstvo
obchodní jméno/sídlo Českomoravská družstevní spořitelna - spořitelní a úvěrní družstvo
Zeyerova 11
702 00 Ostrava
zkratka pro účely řízení ZFDZ ČMDS
2535 6216
stav konkurz 15.12.2000
den zahájení výplaty náhrad 1.12.2000
místo a způsob výplaty stanoven 23.7.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Josef Bližňák
28. října 82
700 39 Ostrava
počet oprávněných osob 13 253
objem náhrad v Kč 1 184 574 420,35

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010