Novinky

Výzva ZFDZ k doložení nároku na výplatu náhrady

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

20.12.2002, výzva - k doložení nároku na výplatu náhrady...

Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen „Fond“) eviduje v současné době cca 2500 případů oprávněných osob, které nereagují na písemné výzvy k doložení nároku na výplatu náhrady z Fondu. Tyto oprávněné osoby na opětovné výzvy nereagují nebo se zaslaná dokumentace vrací z titulu nepřevzetí ze strany adresáta. Výzva obsahuje dokument Čestné prohlášení a dále instrukční dopis k doložení nároku na výplatu náhrady. Fond předpokládá, že tato situace může být důsledkem změny adresy, příjmení, hospitalizace, dlouhodobého pobytu mimo území ČR či dokonce úmrtí. V těchto případech nemůže tedy Fond z objektivních příčin vyplatit nároky oprávněným osobám. Pro budoucí realizaci výplaty těmto oprávněným osobám je tedy nezbytné zaslat Fondu informaci o nových skutečnostech, které vedly k nemožnosti reagovat na výzvy Fondu.

Pro případy změn identifikátorů (jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu) je nutné oznámit tuto skutečnost Fondu s žádostí o zaslání Čestného prohlášení. Čestné prohlášení je vystaveno na identifikátory dle dat obdržených od DZ a obsahuje kolonku změnových údajů, kde oprávněná osoba vypíše identifikátory dle skutečnosti. Dokument Čestné prohlášení obsahuje úředně ověřený podpis, čímž je zamezena možnost zneužití.

Vzhledem k tomu, že stávající zákon č. 87/1995 Sb., v platném znění, jednoznačně říká, že nárok na výplatu náhrady je nepromlčitelný, je rozhodně namístě se i nadále zabývat každým nevyplaceným nárokem.

Obracíme se tedy na všechny oprávněné osoby, kterých se tento případ týká případně na představitele členské základny jednotlivých družstevních záložen s žádostí o zprostředkování těchto skutečností všem oprávněným osobám, kterých by se tato problematika týkat mohla.

Děkujeme

V Praze dne 20.12.2002


Zdroj: MF - převzato od býv. ZFDZ, ke dni 31.12.2010 - ZFDZ, publikováno 20.12.2002

Doporučované

Nejčtenější