Novinky

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Tabulka - Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Název Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
47674652
Sídlo Vsetín
Číslo privatizačního projektu 22638
Číslo privatizační jednotky 4001
Nominální hodnota držených akcií (v 1000 Kč) 1
Držení akcíí (v %) 0
Zlaté akcie (v ks) 1
Stav držení ke dni 10.31.2005
Základní kapitál (v 1000 Kč) 547 884,00
Stručný popis činnosti: Provozování vodovodů a kanalizací, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, provádění fyzikálně-chemických a biologických rozborů vod a kalů

Aktualizováno ke dni 30.3.2006, zdroj: MF, odbor 45.

Doporučované

Nejčtenější