Novinky

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Tabulka - Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Název Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
49451723
Sídlo Prostějov
Číslo privatizačního projektu 22604
Číslo privatizační jednotky 4001
Nominální hodnota držených akcií (v 1000 Kč) 1
Držení akcíí (v %) 0
Zlaté akcie (v ks) 1
Stav držení ke dni 10.31.2005
Základní kapitál (v 1000 Kč) 442 148,00
Stručný popis činnosti: Zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod, obchodní činnost, stavebně montážní činnost, investorská činnost.

Aktualizováno ke dni 30.3.2006, zdroj: MF, odbor 45.