Novinky

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Tabulka - Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Název Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
60109149
Sídlo Jičín
Číslo privatizačního projektu 24495
Číslo privatizační jednotky 4001
Nominální hodnota držených akcií (v 1000 Kč) 1
Držení akcíí (v %) 0
Zlaté akcie (v ks) 1
Stav držení ke dni 10.31.2005
Základní kapitál (v 1000 Kč) 536 224,00
Stručný popis činnosti: Dodávka pitné vody a odvádění a čištění odpadních vod, provozování vodohospodářských zařízení

Aktualizováno ke dni 30.3.2006, zdroj: MF, odbor 45.