Novinky

FNM poskytne garanci Čepru

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Dnes, 7.2.2005, podepsali zástupci FNM a České spořitelny a.s. Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelema bankou. Předmětem smlouvy je prohlášení FNM, že uspokojí banku, pokud Čepro a.s. nesplní zajištěné pohledávky, nejvýše však do 2,6 mld. Kč.

Současně došlo k uzavření Smlouvy o kompenzaci za poskytnutí záruky mezi FNM a společností Čepro a.s. Ve smlouvě se uvádí, že za poskytnutí ručitelského prohlášení přísluší FNM nárok na kompenzaci ve výši 18,7 mil. Kč.

Garanci FNM společnosti Čepro a.s. pro potřeby úvěrového provozního financování schválila vláda dne 8.12.2004. Garance je časově omezená do 9.6.2005.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Nejčtenější