Novinky

Vláda schválila garanci FNM společnosti Čepro

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Vláda schválila garanci Fondu národního majetku České republiky (FNM), společnosti Čepro a.s. pro potřeby úvěrového provozního financování až do výše 2,6 mld. Kč. Garance je časově omezená do 9.6.2005.

Jedná se opatření, které má podpořit důvěryhodnost společnosti ve vztahu k financujícím bankám a obchodním partnerům. Neslouží tedy k vyplacení případných závazků vzniklých v souvislosti s probíhající kauzou. Vláda a FNM chtějí tímto krokem jednoznačně ukázat, že za společností, ve které FNM má 100% podíl, jednoznačně stojí.

Poskytnutá garance je v souladu s právem EU a zásadami Evropské komise. Nejedná se o zvýhodnění v rozporu s tržními podmínkami a tím ani narušení hospodářské soutěže. FNM garantuje úvěr za stejných podmínek jako soukromý investor a úvěrové podmínky budou srovnatelné s úvěrovými podmínkami, které by nebyly zajištěny prostřednictvím FNM či jiného státního subjektu.

Poskytnutá garance je v souladu s rozpočtovými pravidly – nejedná se o podporu státu, ale standardní opatření jediného akcionáře (FNM). Vláda navrhované opatření schválila bez dalších změn.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Doporučované

Nejčtenější