Novinky

Veřejné oznámení

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Fond národního majetku České republiky (FNM ČR) oznamuje, že Smlouva o postoupení pohledávek údajně uzavřená mezi FNM ČR a společností Beskydská finanční – BF, a.s. ze dne 15.3.2004 je falzifikátem.

Veškeré právní úkony vyplývající z této smlouvy jsou neplatné a FNM ČR si vyhrazuje právo nereagovat na jakékoliv úkony třetích stran učiněné ve spojení s výše uvedenou smlouvou.

Zároveň tímto upozorňujeme, že z důvodu neplatnosti této smlouvy nemohou vzniknout případným nabyvatelům pohledávky žádné nároky vůči FNM ČR.

Nejčtenější