Novinky

Komise vydala doporučení vládě ve věci způsobu prodeje Českého Telecomu

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Dnes, 26.10.2004, se na svém prvním jednání sešla meziresortní komise pro koordinaci privatizace společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.(dále jen „komise“).

Součástí zasedání bylo projednání návrhu materiálu pro jednání vlády s možnými variantami privatizace.

V návrhu materiálu do vlády jsou rozpracovány 3 varianty: prodej prostřednictvím kapitálových trhů, veřejné výběrové řízení a tzv. duální strategie spočívající v paralelní přípravě obou způsobů, což by umožňovalo realizovat prodej akcií na kapitálových trzích v případě, že by bylo rozhodnuto o upuštění od přímého prodeje formou veřejného výběrového řízení.

Komise se na základě zhodnocení všech předložených možností a po zvážení doporučení poradce (konsorcium Credit Suisse First Boston Ltd. a Česká spořitelna a.s.) rozhodla doporučit vládě prodej prostřednictvím kapitálových trhů.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR