Novinky

FNM vyhlásil soutěž na poskytování finančního poradenství v souvislosti s privatizací společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Fond národního majetku ČR („FNM“) dnes v návaznosti na rozhodnutí o zahájení privatizace majetkové účasti státu ve společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s. přijaté usnesením vlády č. 20 ze dne 7.1.2004 vyhlásil obchodní veřejnou soutěž k zadání veřejné zakázky na poskytování finančního poradenství v souvislosti s privatizací společnosti ČESKÝ TELECOM, a. s. (dále jen „Český Telecom“).

Úkolem finančního poradce bude zejména navrhnout vládě optimální způsob prodeje (návrh strategie, organizace, struktury a časového harmonogramu privatizace) majetkové účasti státu ve společnosti Český Telecom. V úvahu připadají dva základní způsoby privatizace, a to prodej majetkové účasti státu ve společnosti Český Telecom (a) formou přímého prodeje nabyvateli určenému na základě veřejného výběrového řízení, veřejné obchodní soutěže nebo jiného způsobu a (b) formou veřejné nabídky akcií na kapitálových trzích, resp. kombinace těchto variant. Po přijetí rozhodnutí vlády o způsobu prodeje s ohledem na doporučení poradce bude poradce asistovat FNM a vládě při přípravě a realizaci zvolené formy transakce.

Hlavními kritérii hodnocení předložených nabídek budou zkušenosti a reference z transakcí obdobného rozsahu z oblasti telekomunikací a nabídková cena vyjádřená variantně pro každou z variant prodeje, tj. pro realizaci přímého prodeje nabyvateli určenému na základě veřejného výběrového řízení, veřejné obchodní soutěže, nebo jiného způsobu, a pro realizaci nabídky akcií na kapitálových trzích. Předmětem hodnocení bude také složení realizačního týmu se znalostí českého ekonomického prostředí, zajištění kvalifikovaného zázemí v České republice, odborné znalosti a zkušenosti členů týmu z privatizačních transakcí, znalost světového, evropského a českého telekomunikačního trhu a dále schopnost identifikace potenciálních oborových a finančních investorů.

Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce si zájemci mohou vyzvednout do 20. února 2004 včetně vždy pracovní dny mezi 9:30 a 11:30 v sídle FNM. Zájemci mohou své nabídky doručit FNM nejpozději do 20. února 2004, 12:00 hodin.

Pro posouzení a hodnocení nabídek byla vládou ustavena komise složená ze zástupců ministerstev financí, informatiky a vnitra a FNM.

Poznámka:

Tato zpráva má pouze informativní charakter. Závazné znění podmínek obchodní veřejné soutěže bylo zveřejněno v Obchodním věstníku České republiky č.2. Znění podmínek je rovněž k dispozici na internetových stránkách FNM.

Nejčtenější