Novinky

Bloky ČKA 103 - oznámení vítězů výběrových řízení

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

Vítězem Veřejného výběrového řízení - Blok ČKA103 - vyhlášeného dne 22. února 2006 na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek za některými dlužníky České konsolidační agentury, se stala společnost

  • AB – CREDIT a. s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1658, PSČ 14021, IČ: 40522610.

Přehled závazných doplňujících nabídek účastníků veřejného výběrového řízení na prodej bloku ČKA 103:

  • AB - CREDIT a.s. 75.201.000,-Kč

Přehled závazných nabídek účastníků veřejného výběrového řízení na prodej bloku ČKA 103:

  • AB - CREDIT a.s. 75.160.000,-Kč
  • BOLEY INVEST & FINANCE S.A. - odstoupili z VVŘ
  • IV NOVA, a.s. - odstoupili z VVŘ

Doplňující informace

 

Doporučované

Nejčtenější