Novinky

Informace o veřejných výběrových řízeních na prodej pohledávek za dlužníky zdravotních pojišťoven a podílu ČKA ve společnosti Galileo, k.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Informace o veřejných výběrových řízeních na prodej pohledávek za dlužníky zdravotních pojišťoven a podílu ČKA ve společnosti Galileo Real, k.s.

Česká konsolidační agentura (ČKA) schválila seznam účastníků veřejného výběrového řízení na postoupení bloku pohledávek za dlužníky zdravotních pojišťoven. Těm bude nyní umožněno provedení hloubkové prověrky, která potrvá až do 3. května 2006.

Jedná se o tyto společnosti:

  • AB-CREDIT a.s.
  • BOLEY INVEST & FINANCE S.A.
  • IV NOVA, a.s.

Veškeré pohledávky v tomto bloku jsou v rámci konkurzních řízení zjištěny, jejich celkový objem je přibližně 3,6 mld. Kč. Jde celkem o 3 882 pohledávek za 2 665 dlužníky. Jediným kritériem úspěchu ve veřejném výběrovém řízení bude nabídnutá cena. Veřejné výběrové řízení bylo vyhlášeno 22. února 2006, nabídky budou účastníci předkládat 4. května 2006.

O 100% komanditistický podíl ČKA ve společnosti GALILEO REAL, k.s. se zajímá 9 uchazečů. GALILEO REAL, k.s. obhospodařuje v současné době celkem 198 pohledávek v celkovém objemu 2,17 mld. Kč. Po přezkoumání formálních náležitostí budou schváleným zájemcům poskytnuty podrobné informace k provedení hloubkové prověrky. Veřejné výběrové řízení bylo vyhlášeno 10. března 2006, závazné nabídky budou vyzvaní uchazeči předkládat 4. května 2006. Správcem pohledávek je v současnosti společnost IMOB, která působí zároveň jako organizační poradce při prodeji společnosti. Bližší informace o soutěži lze nalézt na internetových stránkách www.imob.cz.

Jana Szukalská,
ředitelka odboru marketingu a komunikace, Česká konsolidační agentura