Novinky

Česká konsolidační agentura uspěla ve sporu s Českou spořitelnou o motivační poplatky

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura uspěla ve sporu s Českou spořitelnou o motivační poplatky

Česká konsolidační agentura (ČKA) obdržela rozhodčí nález, podle nějž Rozhodčí soud při Hospodářské a Agrární komoře ČR v plném rozsahu vyhověl její žalobě vůči České spořitelně (ČS) o zaplacení částky 99 816 721,40 Kč s příslušenstvím.

ČKA se žalobou domáhala vydání podmíněně uhrazených takzvaných Motivačních poplatků za pohledávky, které byly před jejich fyzickým převodem z ČS na ČKA zcela splaceny dlužníky. Motivační poplatek je odměna, kterou ČKA hradila České spořitelně za řádnou správu a vymáhání pohledávky od okamžiku poskytnutí ručení do okamžiku vypořádání.

Dne 1.3.2000 uzavřely tehdejší Konsolidační banka Praha, s.p.ú. a ČS Smlouvu o restrukturalizaci a ručení, na jejímž základě spořitelna v souvislosti se svou privatizací obdržela státní záruku za problémové portfolio. V průběhu naplňování této smlouvy vznikl mezi ČKA a ČS výkladový spor. Týkal se existence či neexistence nároku ČS na úhradu Motivačních poplatků v uvedené výši, které ČKA v letech 2001 – 2003 spořitelně podmíněně uhradila.

Jelikož se stranám nepodařilo dospět k smírnému řešení, podala ČKA v roce 2005 u rozhodčího soudu žalobu. Obdržený rozhodčí nález je konečný, nabyl již účinku pravomocného soudního rozhodnutí a stal se soudně vykonatelným.

Na základě rozhodčího nálezu z dubna 2004 již ČKA jedenkrát s obdobnou žalobou vůči ČS uspěla, tehdy se jednalo o částku 241 958 626,97 Kč. V březnu tohoto roku rozhodčí soud ČKA přiřkl celkem 679 457 878,52 Kč plus příslušenství ve sporu s Komerční bankou v souvislosti s vypořádáním státní garance pro tuto banku.

Dohromady tak ČKA obdržela od těchto bank zpět zhruba 1,02 miliardy korun.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura