Novinky

Česká konsolidační agentura se ohrazuje proti tvrzení ZKL v souvislosti se Zetorem

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura se ohrazuje proti tvrzením ZKL v souvislosti se Zetorem

Česká konsolidační agentura (ČKA) zaznamenala v médiích informaci, že společnost ZKL podala trestní oznámení v souvislosti s výběrovým řízením na prodej pohledávek za firmami ze skupiny Zetor.

ČKA zásadně odmítá domněnku, že v rámci výběrového řízení došlo na jakékoli úrovni jeho přípravy a schvalování k porušení zákona. Nakonec samo podání trestního oznámení na neznámého pachatele s nejasným určením skutkové podstaty naznačuje, že ani podávající si není jistý na koho a zač vlastně oznámení podává.

Pokud by se ukázalo, že trestní oznámení mělo mířit k zaměstnancům ČKA, deklaruje ČKA ochotu okamžitě a v maximální míře spolupracovat s Policií ČR tak, aby případná nařčení na adresu jejích zaměstnanců byla co nejrychleji vyvrácena. Zároveň však vzhledem k prezentovanému obsahu trestního oznámení zvažuje sama podniknout právní kroky, aby zamezila poškozování dobrého jména agentury ze strany ZKL.

ČKA znovu opakuje, že připravila transparentní a standardní vícekriteriální veřejné výběrové řízení na základě usnesení vlády ČR v rámci restrukturalizačního programu EXIT 2. Jeho smyslem je vyhledat firmám strategické partnery a rozhodujícími kritérii jsou nabídnutá cena a závazný podnikatelský záměr.

Výběrové řízení na pohledávky za společnostmi Zetor Trade a Zetor P.D.C. bylo vyhlášeno naprosto shodně jako v případě jiných firem zařazených do vládních programů a jeho podmínky žádným způsobem případné zájemce nediskriminovaly. Společnost ZKL však nepodepsala dohodu o zachování mlčenlivosti, nevyplnila čestné prohlášení ani nezaplatila administrativní poplatek, čímž nesplnila ani základní předpoklady pro účast v samotném výběrovém řízení.

ČKA hodnotí kroky ZKL jako čistě účelové, jejichž smyslem není v první řadě stabilizace a rozvoj výrobce traktorů Zetor. Svědčí o tom i exekuce iniciovaná ze strany ZKL. Samotná ZKL přitom podle informací z veřejných zdrojů dluží jedné z bank přibližně jednu miliardu korun, přičemž se jedná o exekuovatelnou pohledávku.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Nejčtenější