Novinky

Česká konsolidační agentura byla pověřena prodejem Aera

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Česká konsolidační agentura byla pověřena prodejem Aera

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes obdržela od ministra financí ukládací dopis, jímž byla pověřena zorganizovat prodej společnosti AERO Vodochody, a.s. (Aero).

Vláda ČR odsouhlasila řešení situace ve společnosti AERO Vodochody a.s. usnesením č. 985 na svém zasedání dne 20. července 2005.

ČKA nyní bezodkladně učiní kroky potřebné k zahájení prodejního procesu.

Nejprve převezme majetkovou účast společnosti LETKA, a.s. představující podíl na základním kapitálu Aera ve výši 53,31%. Stát zastoupený ministerstvem financí dále na ČKA postoupí pohledávky za společností Aero. Jedná se jednak o stávající pohledávky, jejichž jistina ke konci loňského roku činila 5,5 miliardy korun, a dále o budoucí pohledávky přibližně ve výši 215 milionů USD. Ta vznikne očekávaným plněním ze státní záruky poskytnuté majitelům dluhopisů emitovaných společností Aero.

ČKA poté zahájí společný prodej veškerých aktiv, a to formou veřejného výběrového řízení. Agentura již od konce června vybírá na základě zákona o zadávání veřejných zakázek finančního a organizačního poradce, kteří se budou účastnit procesu výběru v rámci výběrového řízení. Bližší podmínky o výběru poradců jsou zveřejněny na internetových stránkách ČKA www.czka.cz.

Ke vzniku kritérií výběrového řízení a vyhodnocení předložených nabídek bude ustavena meziresortní komise, složená ze zástupců ministerstev financí, průmyslu a obchodu, obrany, dopravy, Úřadu vlády ČR a ČKA.

Jana Szukalská ,
ředitelka odboru marketingu a komunikace, Česká konsolidační agentura

Nejčtenější