Novinky

Auditor České konsolidační agentury doporučil vytvořit rezervy na fondové struktury ČSOB

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Auditor České konsolidační agentury doporučil vytvořit rezervy na fondové struktury ČSOB

Tvorba rezerv na převzetí tzv.offshoreových struktur od ČSOB podle předpokladů upraví hospodářský výsledek České konsolidační agentury (ČKA) za rok 2002. Konečný auditovaný výsledek představuje ztrátu ve výši 79,4 miliard korun.

Na tomto výsledku se z devadesáti procent podílí náklady tvorby rezerv k aktivům po IPB, zejména úvěrovým pohledávkám, převzatým během roku na základě Smlouvy a státní záruky z ČSOB. Do bilance ČKA byly během loňského roku úplatně převedeny vedle aktiv z ČSOB rovněž vybraná nebonitní aktiva z ČS a KB, pohledávky Českých drah za dlužníky v konkursu a závazky Českých drah vůči železničním opravárenským subjektům.

Přes pokračující masivní příliv aktiv se ČKA díky aktivnímu řešení dluhů a majetkových účastí podařilo udržet bilanční sumu téměř na úrovni konce roku 2001.

Vlivem uvedených operací vzrostl bilanční úhrn podle českých účetních standardů meziročně o 3,7 miliardy korun a k 31.12. 2002 dosáhl výše 246,4 miliardy.

Důraz na rychlost při řešení aktiv se přitom promítl i do dceřiných společností ČKA (zejména Konpo a Česká finanční), jejichž bilanční suma poklesla o zhruba 40 miliard korun na současných přibližně 28 miliard.

ČKA intenzivním řešením vlastního portfolia v loňském roce zaznamenala dosud historicky nejvyšší příjmové inkaso. Objem inkasovaných splátek a přijatých plateb dosáhl v roce 2002 57,9 miliard korun ( po očištění od plateb ze strany FNM a dceřiných společností 19,5 miliard).

Ceny, za něž aktiva opouštějí ČKA, přitom postupně rostou. Například u druhého bloku byla výtěžnost pohledávek o třetinu vyšší než u pilotního balíku, tj. 14,6 procent (oproti 11,4 procentům) účetní ceny. Pokud jde o postupování individuálních pohledávek, pak výnosy z nich se vyšplhaly v loňském roce na úroveň 24 procent z nominální a 28 z účetní hodnoty pohledávek.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí, Česká konsolidační agentura

Nejčtenější