Novinky

Soutěž o blok pohledávek České konsolidační agentury pokračuje se všemi zájemci

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • ČKA

TISKOVÁ ZPRÁVA - Soutěž o blok pohledávek České konsolidační agentury pokračuje se všemi zájemci

Česká konsolidační agentura (ČKA) dnes se souhlasem ministra financí rozhodla, že obchodní veřejná soutěž na odkoupení bloku pohledávek bude pokračovat druhým stupněm. Do něj postupují tři uchazeči, kteří v úterý 20.8. 2002 předložili platné předběžné nabídky a splnili i všechny další formální náležitosti.

Jedná se o společnosti PPF, a.s., Goldman Sachs a EC Group, a.s. Tito investoři nyní zahájí hloubkovou prověrku bloku pohledávek. Závazné nabídky, které podle podmínek soutěže nebudou moci být o více než 20 procent nižší než předběžné, předloží zájemci 23. září 2002. Rozhodujícím kritériem pro vítězství v soutěži bude nabídnutá cena. Nejvyšší předběžná nabídka přitom představovala 18 % účetní hodnoty pohledávek v bloku. ČKA věří, že díky vytvořenému konkurenčnímu prostředí budou konečné nabídky z hlediska přínosu pro stát výhodné.

Blok obsahuje celkem 938 pohledávek za 480 klienty. Portfolio je strukturováno tak, aby se v něm vyskytli především klienti s rozsáhlejší úvěrovou angažovaností vůči ČKA (nad 10 milionů Kč). Účetní hodnota pohledávek v bloku činí 23,5 miliardy korun.

Prodej pilotního bloku pohledávek, který zahájila předchůdkyně ČKA Konsolidační banka Praha, s.p.ú., byl vypořádán s výtěžností 11% z účetní a 7% z celkové hodnoty bloku.

Bližší podrobnosti o soutěži včetně jejích podmínek lze nalézt na internetové adrese ČKA.

Jiří Pekárek,
tiskový mluvčí ČKA

Nejčtenější