Novinky

Můžete nám poskytnout audit AT Kearney, jímž doporučili zvolené řešení?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 13. 5. 2009
Komu: Martin Mařík; Hospodářské noviny
Kdo: Zuzana Chocholová

Otázka: Můžete nám poskytnout audit AT Kearney, jímž doporučili zvolené řešení?

Odpověď: Na našem webu je analýza zveřejněna od loňského června:

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/ekozakazka-mf/mf-komunikuje/tiskove-zpravy/2008/navrh-reseni-ekologickych-zavazku-statu-14122 (Stručný přehled výstupů multikriteriální analýzy)

Nejčtenější