Novinky

Jak byla vybrána pro zpracování analýzy společnost A.T. Kearney? Účastnily se soutěže i jiné firmy?; Jaké byly náklady na tuto analýzu?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 6. 6. 2009
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Jak byla vybrána pro zpracování analýzy společnost A.T. Kearney? Účastnily se soutěže i jiné firmy?

Odpověď: Společnost A.T. Kearney byla MF vybrána v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek jako veřejná zakázka malého rozsahu a s ohledem na to, že společnost A.T. Kearney je velmi renomovanou společností.

 

Otázka: Jaké byly náklady na tuto analýzu?

Odpověď: Analýza byla vypracována v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu, tj. s finančním limitem dle zákona do 2 000 000 Kč.

Doporučované

Nejčtenější