Novinky

Jedna z připomínek MŽP byla, že firma nebude muset brát zřetel na to, když ČIŽP, resp. komise pověřená supervizí dospěje k závěru, že je něco v nepořádku. Je to tak?

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ekologické zakázky
  • Ekologické závazky

Dne: 21. 11. 2008
Komu: Martina Patočková; MF Dnes
Kdo: Tomáš Uvíra

Otázka: Jedna z připomínek MŽP byla, že firma nebude muset brát zřetel na to, když ČIŽP, resp. komise pověřená supervizí dospěje k závěru, že je něco v nepořádku. Je to tak?

Odpověď: Toto neodpovídá skutečnosti. ČIŽP jakožto věcně příslušný orgán státní správy bude vždy oprávněn aktivně kontrolovat proces odstraňování SEZ ve smyslu zákona o státní kontrole a případně ukládat nápravná opatření, pakliže zjistí závadný stav. Kontrolu prováděných činností bude oprávněno vykonávat rovněž MF prostřednictvím supervizora, který bude vybrán ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí (MŽP). MŽP kromě toho bude rovněž oprávněno provádět vlastní nezávislou kontrolu činnosti vybraného dodavatele a dále je ze zákona povinno vykonávat vrchní státní dozor nad řádným výkonem působnosti ČIŽP. Dále budou konány pravidelně kontrolní dny, kterých se bude účastnit rovněž nabyvatel privatizovaného majetku a další dotčené orgány státní správy. Vybraný dodavatel bude podle smlouvy na plnění veřejné zakázky výkon této kontroly plně akceptovat.

Za účelem synchronizace jednotlivých námitek a kontrolních zjištění různých subjektů MF předpokládá, že pakliže tyto námitky a zjištění jednotlivých subjektů nebudou vybraným dodavatelem z různých důvodů akceptovány, mohou sloužit jako podklad pro ČIŽP za účelem výkonu jeho zákonné kontrolní činnosti.

Doporučované

Nejčtenější