Novinky

Ministr financí Eduard Janota vystoupil na Bruselském ekonomickém fóru

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze 14. 5. 2009

Předseda Rady ECOFIN a český ministr financí Eduard Janota dnes vystoupil na Bruselském ekonomickém fóru k problematice „Stárnutí obyvatelstva, hospodářská krize a jejich dopad na udržitelnost veřejných financí“.

Stěžejní ekonomická konference Evropské komise proběhla ve dnech 14. a 15. května 2009. Letošní rok se zaměřila na následující témata:

  • Evropa a celosvětová reakce na krizi,
  • finanční krize a návrh nových směrnic,
  • stárnutí obyvatelstva, hospodářská krize a jejich dopad na udržitelnost veřejných financí.

Eduard Janota vystoupil na fóru v rámci panelu věnovanému problematice stárnutí obyvatelstva a jeho dopadu na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí v kontextu současné krize. Vedle něj v panelu promluvili švédský ministr financí Anders Borg, portugalský ministr financí Teixeira dos Santos a komisaři Joaquín Almunia a Vladimír Špidla.

Ministr připomenul, že české předsednictví si je vědomo dopadů i rizik pro veřejné finance, která s sebou stárnutí obyvatelstva přináší. Také proto zařadilo tuto problematiku mezi své priority v oblasti hospodářské politiky. Současná hospodářská krize význam dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí ještě zvyšuje, a to vzhledem k rostoucím veřejným deficitům, dluhům, ale i možnému zpomalení dlouhodobého ekonomického růstu. Eduard Janota dále upozornil na závěry Rady ECOFIN ke kvalitě a dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí ze dne 5. května 2009. Ministr zdůraznil, že v příštích 5-10 letech bude nutné provést nezbytné reformy s cílem zajistit dlouhodobou udržitelnost. Nadále platí tří-pilířová reformní strategie (snižování veřejného zadlužení, zvyšování zaměstnanosti a produktivity a reformování penzijních a zdravotních systémů).

Ministr poděkoval Výboru pro hospodářskou politiku a Evropské komisi za vypracování Zprávy o dopadech stárnutí obyvatelstva na veřejné finance, která poskytuje celistvý přehled o očekávaných veřejných výdajích důchodového systému, systému zdravotní a dlouhodobé péče, výdajích na vzdělávání a dávkách v nezaměstnanosti v rozmezí let 2008-2060.

Pro omezení dopadů stárnutí populace na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí považuje za nevyhnutelné přijetí reforem důchodových a zdravotních systémů. Ministr připomněl i nedávnou domácí parametrickou reformu penzijního systému, která pomohla ČR zařadit se mezi 6 zemí EU s nejvyšším reformním úsilím od roku 2006. Právě předchozí Zprávy o dopadech stárnutí (2001, 2006), obsahující kritické hodnocení ČR, napomohly k domácí poltické debatě o reformě penzí. V této souvislosti považuje za důležité jak diskusi, tak výměnu příkladů nejlepší praxe mezi členskými státy a dialog a koordinaci mezi jednotlivými formacemi Rady EU.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Nejčtenější