Novinky

Dne 1. července 2009 převzalo štafetu Předsednictví v Radě EU Švédské království

odbor 53 - Záležitosti Evropské unie
odbor 53 - Záležitosti Evropské unie

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

Mezi hlavní priority švédského předsednictví patří boj s následky hospodářské krize a se změnami klimatu. Švédsko je součástí takzvaného Tria společně s minulým předsednictvím – francouzským a českým. Rotující předsednictví Rady Evropské unie se střídá po šesti měsících. Předsednictví však fungují v Triech proto, aby zůstala v co největší možné míře zachována kontinuita v řízení Rady.

Představení pracovního programu švédského předsednictví s důrazem na priority v hospodářské a finanční oblasti. Těmi jsou:

  • boj proti ekonomické a finanční krizi,
  • zlepšení regulace a dohledu nad finančními trhy EU,
  • trvale udržitelné a zdravé veřejné finance,
  • Lisabonská strategie po roce 2010 a
  • pokrok v boji proti změně klimatu, zejména v kontextu mezinárodních vyjednávání.

Oficiální stránky švédského předsednictví http://www.se2009.eu/