Novinky

České předsednictví doufá v hladké potvrzení dohody o CRD

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Předsednictví ČR v Radě EU

V Praze 20. 4. 2009

České předsednictví v pátek 17. dubna 2009 informovalo členské státy o stavu projednávání novely směrnice o kapitálových požadavcích (Capital Requirements Directive, CRD). Mezi předsednictvím a zástupci Evropského parlamentu bylo dosaženo předběžné dohody ve všech důležitých politických otázkách.

Novela zmíněné směrnice představuje první důležitý příspěvek k důkladné revizi systému bankovní regulace s cílem odstranit její významné nedostatky, které se projevily v průběhu finanční krize. Novela zavádí přísnější pravidla pro velké expozice, větší harmonizaci hybridních nástrojů a zásadním způsobem reviduje regulatorní rámec v oblasti sekuritizace.

„Přijetím této důležité směrnice má Evropa historickou příležitost být světovým lídrem, pokud jde o nápravu globálního finančního systému. To se týká zejména sekuritizace, kdy pětiprocentní požadavek na držbu sekuritizovaných nástrojů jejich původci, navržený Evropskou komisí, podpořený ministry financí v Radě EU a Výborem Evropského parlamentu pro hospodářství a měnu (ECON), přispěje k lepšímu uspořádání zájmů mezi těmi subjekty, kteří vytvářejí komplexní finanční nástroje, a těmi, kteří je nakupují,“ říká Klára Hájková, náměstkyně ministra financí.

Kompromisní text bude předložen k formálnímu odsouhlasení členskými státy dne 23. dubna 2009 a bude rovněž odeslán Evropskému parlamentu k finálnímu odsouhlasení na jeho plenárním zasedání.

Radka Kohutová,
tisková mluvčí MF ČR pro CZ PRES

Logo - České předsednictví v Radě EU 2009

Doporučované

Nejčtenější