Novinky

Zpravodaj MF

Dokumentační a informační Zpravodaj připravovaný oddělením Tiskové Ministerstva financí.

ilustrace

Vydáno

Zpravodaj MF - 4/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc duben 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí České republiky na roky 2018 až 2020, Konvergenční program České republiky (duben 2017), 43. Kolokvium – šetření prognóz makroekonomického vývoje ČR (2017–2020), Makroekonomická predikce - duben 2017, Účetní konsolidace státu – Metodická pomůcka ke konsolidačním křížovým kontrolám a pomocným konsolidačním záznamům, Oceňovací předpis 2017 - úplné pracovní znění, Cenový věstník 04/2017, Finanční zpravodaj číslo 5/2017, Osvobození od daně se na bytové jednotky v nově postavených rodinných domech nevztahuje,        a další témata.
 • EU a zahraničí: Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU proběhne ve dnech 7. a 8. dubna 2017 ve Vallettě a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministerstvo financí symbolicky podpořilo osoby s autismem, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 3/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc březen 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: MF vytvořilo pro obce kalkulačku rozpočtové odpovědnosti, Účetní konsolidace státu – metodické pomůcky, Příkazové bloky, Vyhláška č. 323/2002 Sb. - o rozpočtové skladbě (ve znění pozdějších předpisů), Finanční zpravodaj, Cenový věstník, Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o vydání základního povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách), Metodické příklady MF k elektronické evidenci tržeb pomohou nejen městům a obcím a další témata.
 • EU a zahraničí: Návrh mechanismu reverse charge jde správným směrem, Veřejná konzultace: Implementace směrnice EU proti vyhýbání se daňovým povinnostem do českého právního řádu, Závěrečná konference Programu CZ02 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Multimédia MF (březen), Workshopy pro efektivní řízení obce a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 2/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc únor 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Státní dluh se loni snížil o téměř 60 miliard korun, Otázky - účetní metody a postupy, Informace o výši objemu „prostředků plynoucích za žákem“, které obce získávají v rámci RUD, Informace o dani z hazardních her, Cenový věstník 02/2017, Finanční zpravodaj číslo 2/2017, Zprávy MF - číslo 2/2017, Většina podnikatelů je na EET připravena, Blíží se termín pro podání daňového přiznání k dani z příjmů a zaplacení daně a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne v úterý 21. února 2017 v Bruselu, Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2016 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 1/2017

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc leden 2017.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Makroekonomická predikce - leden 2017, Agentura Standard & Poor’s ocenila přebytek hospodaření České republiky, Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2016, Informace o předávání operativních účetních záznamů do CSÚIS pro rok 2017, Výklad vyhlášky o finančním vypořádání (č. 367/2015 Sb.) pro finanční vypořádání za rok 2016, Finanční zpravodaj číslo 1/2017, Cenový věstník 01/2017, Zprávy MF - číslo 1/2017, Metodický pokyn k plnění povinností (ve věci seznamu nepovolených internetových her), Konference o EET v Praze potvrdila rostoucí zájem obchodníků o druhou vlnu Etržeb, Bilance roku 2016 (Celní správa), Elektronická evidence tržeb jde do druhého kola. Podnikatelé, vyzvedněte si včas své autentizační údaje, Finanční správa nově nabízí zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e-mail a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministr Babiš: Konečně máme návrh na reverse charge, Česká republika získala v roce 2016 z rozpočtu EU o 79,6 mld. Kč více, než zaplatila, Pozvánka na seminář EBRD a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017, Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2016, Formuláře k žádosti pro vybrané vodárenské společnosti, Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám, Vyhláška č. 366/2016 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, 31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“ a další témata.
 • EU a zahraničí: Ministerstvo financí vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic, Pozvánka na seminář EBRD a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2016) a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 11/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc listopad 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Ministr financí navrhl změny v Zákoně o evidenci tržeb, 42. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2016–2019), Fiskální výhled ČR - listopad 2016, Makroekonomická predikce - listopad 2016, Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2016 - 1. - 3. čtvrtletí, Vyhláška č. 366/2016 Sb. (zahraniční stravné 2017), Cenový věstník 11/2016, MF upozorňuje plátce pojistného: zdravotní pojišťovny mění čísla platebních účtů, Emisní kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů - prosinec 2016, Emisní kalendář státních pokladničních poukázek - prosinec 2016 a další témata.
 • EU a zahraničí: MF uspořádalo prestižní setkání s experty z MMF, Metodický pokyn finančních toků programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu na programové období 2014 – 2020 (s účinností od 1. ledna 2017) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Česká republika v žebříčku Světové banky poskočila o 69 míst, Mezinárodní ratingové agentury očekávají další pokles zadlužení ČR, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2016, Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel, Daňové přiznání na dvě stránky nebo vůbec. Finanční správa představila své plány, Výzva k podávání žádostí o přidělení přihlašovacích údajů do testovacího prostředí nové služby pro ověřování totožnosti a věku sázejících, Veřejná konzultace k prvním řešením pro připravovaný nový zákon o daních z příjmů, Etržby se blíží: Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje, Podprogram 29821300 - Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace a další témata.
 • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. října 2016 v Lucemburku a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Andrej Babiš získal ocenění pro ministra financí roku 2016, Pozvánka na konferenci a veletrh v Ostravě, Finanční a ekonomické informace 9/2016 a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 09/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc září 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Často kladené dotazy k zákonu č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, Podprogram 298213 - Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace, Podprogram 298213 - tabulka Příjemci dotace z podprogramu 298213, Čtvrtletní přehledy o stavu a vývoji státního dluhu (2. čtvrtletí 2016), Hospodaření systému důchodového pojištění, Cenový věstník 09/2016, Finanční zpravodaj číslo 8/2016, Metodický pokyn a výzva k podání žádostí o vydání pověření k odbornému posuzování a osvědčování (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách), Metodický pokyn a formulář k vyplnění žádosti o základní povolení (podle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách)  a další témata.
 • EU a zahraničí: Neformální setkání ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí EU, Pokyny pro refundaci cestovních nákladů ve 3. čtvrtletí roku 2016 (Cestovné do Rady EU) a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (září 2016), V Brně proběhla doposud největší konference k EET a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 08/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc srpen 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Evidence tržeb se blíží: Od září mohou podnikatelé žádat o autentizační údaje, Ministerstvo financí představilo dlouhodobou koncepci Celní správy, Ministerstvo financí zakončilo sérií workshopů vztahujících se k novému zákonu o hazardu (prezentace z workshopů), Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření k 30.6.2016 včetně Komentáře, Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice k 30.6.2016 včetně Komentáře, Ve Sbírce zákonů byla publikována vyhláška o způsobu tvorby podpisového kódu poplatníka a bezpečnostního kódu poplatníka, s účinností od 1. prosince 2016 (EET), Ve Sbírce zákonů byl vyhlášen zákon č. 254/2016 Sb., kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, s účinností od 1. listopadu 2016 - Od 1. 11. platí daň z nabytí nemovitých věcí vždy kupující, Finanční zpravodaj 07/2016, Cenový věstník 08/2016 a 07/2016, Pokyn GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení,       a další témata.
 • EU a zahraničí: Čistá pozice ČR ve vztahu k rozpočtu EU: 2004 - 2016 a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Pozvánka na konferenci a veletrh „EVIDENCE TRŽEB V PRAXI“, Ministr financí a lidé MF v médiích a jiné.

Vydáno

Zpravodaj MF - 07/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc červenec 2016.

 • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Provozovatelé hazardních her se zúčastnili první ze série workshopů, Ministerstvo financí představí nový zákon o hazardních hrách a zákon o dani z hazardních her na workshopech pro provozovatele, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky - 1. pololetí 2016, Makroekonomická predikce - červenec 2016, PAP – Otázky a odpovědi, Metodický pokyn certifikace pro programové období 2014 - 2020 (s účinností od 1. srpna 2016), Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007 - 2013 (s účinností od 1. srpna 2016), Portál o finančním vzdělávání „Proč se finančně vzdělávat?“, Daňový balíček přináší více peněz rodinám, jednodušší daně a méně daňových úniků a další témata.
 • EU a zahraničí: ECOFIN: Portugalsku a Španělsku hrozí sankce, Andrej Babiš: Pravidla Paktu stability a růstu se musí dodržovat, ČR a její regiony v rámci EU bohatnou a jiné.
 • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích, Multimédia MF a jiné.