Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Informace kanceláře CFCU

 • Centrální finanční a kontraktační jednotka informuje, že na základě rozhodnutí Rady EU, bude třetí mimořádná splátka poukázána ve 4. čtvrtletí. Jedná se o převod nevyčerpaných prostředků přidělených GS REU členské zemi na tlumočení (detaily viz níže – Legislativa – Rozhodnutí č. 111/07).
 • Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU) Ministerstva financí (samostatné oddělení 902) oznamuje, že od 26. února 2007 má kanceláře na adrese Legerova 69, Praha 1. Poštovní adresa Letenská 15, 118 10 Praha 1 zůstává nezměněna. Telefonní linky pracovníků CFCU a číslo faxu zůstávají nezměněny.
 • S účinností od 3. čtvrtletí 2005 již není nutné zasílat dvě kopie dokladů o cestovních nákladech, stačí pouze jednou. Nadále tedy ve dvojímvyhotovení požadujeme pouze fakturu a tabulku s přehledem cest.

Centrální finanční a kontraktační jednotka upozorňuje na zpřesněné pokyny pro realizaci výdajů do Rady ES v roce 2008:

 • Používat levné letecké tarify, účtovat cenu letenek pouze v tarifu" economy", i když bylo z důvodu obsazenosti nutno zakoupit jednu cestu v tarifu "business".
 • Až do odvolání lze požadovat refundaci pouze za 2 osoby, v návaznosti na čerpání, dále upřesníme, zda pro další dvě čtvrtletí bude možno refundovat i nadále pro dvě osoby nebo pouze pro jednu osobu.
 • Jakmile obdržíme z Rady ES rozpočet pro ČR na rok 2008, přidělíme jednotlivým institucím "předběžný rozpočet" na rok 2008 ve výši, kterou instituce vyčerpala k 30.9.2007, tak aby bylo možno rovnoměrně a spravedlivě rozdělit prostředky mezi všechny zainteresované instituce a úřady. O přidělené výši prostředků na refundaci budeme příslušnou instituci informovat.

Vydáno

Spolupráce Ministerstva financí a Ministerstva vnitra

Ministerstvo vnitra, s přispěním dalších úřadů, zahájilo v roce 2007 celou řadu projektů, které by měly vést k odstranění byrokratické zátěže a nadbytečné regulace našeho života. Úspěšnost těchto záměrů by byla významně podpořena tím, že byste se s námi podělili o své negativní zkušenosti s tím jak vám stát reguluje život, jak vám zasahuje do osobního života nebo života vašich blízkých, do vaší práce, podnikání i do všech ostatních činností, které jsou pro váš život důležité.

Vydáno

Konvergenční program České republiky (listopad 2007)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Vydáno

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 4. prosince 2007 v Bruselu

Dne 4. prosince 2007 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude náměstek ministra financí Ing. Tomáš Zídek. Jednání začne pravidelnou informací z jednání ministrů financí a hospodářství zemí eurozóny, které se uskuteční v pondělí 3. prosince 2007.

Vydáno

Tisková zpráva MF ČR před jednáním Rady ECOFIN dne 13. listopadu 2007 v Bruselu

Dne 13. listopadu 2007 se v Bruselu uskuteční řádné zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Vedoucím české delegace bude ministr financí Miroslav Kalousek.

Listopadovému zasedání Rady ECOFIN bude předcházet pravidelný každoroční ministerský dialog EU se zeměmi ESVO (Evropské sdružení volného obchodu). Ministři financí a hospodářství členských zemí EU a  ESVO (Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Norsko a Island) by měli diskutovat ekonomické aspekty energetické politiky a změny klimatu.

Hlavními tématy zasedání Rady ECOFIN jsou:
  • zvolení Lisabonská strategie – nový tříletý cyklus
  • globalizace, konkrétně ekonomické aspekty migrace
  • problematika statistiky
  • daňové otázky
  • řešení finančních aspektů projektu globálního satelitního navigačního systému GALILEO
  • problematika finančního řízení