Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Dne 7. července 2008 by se měl v Jerevanu uskutečnit podpis této smlouvy, a to v průběhu oficiální návštěvy ministra zahraničních věcí ČR Karla Schwarzenberga. Následně bude v obou státech realizován nezbytný legislativní proces vedoucí ke vstupu smlouvy v platnost, který tak lze očekávat v průběhu roku 2009.

Vydáno

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2007

Tým Analýz finančního trhu dnes zveřejnil Zprávu o vývoji finančního trhu v roce 2007, která zachycuje nejdůležitější události za uplynulý rok včetně případných budoucích trendů v jednotlivých segmentech finančního trhu.

  • Stručný souhrn Zprávy o vývoji finančního trhu v roce 2007

Vydáno: květen 2008.
Zdroj: MF - oddělení analýz finančního trhu

Vydáno

Poslanecké sněmovně byl předložen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další zákony

Poslanecké sněmovně Parlamentu byl předložen vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o podnikání na kapitálovém trhu a další zákony v oblasti poskytování investičních služeb a organizování regulovaných trhů. Návrh novely zapracovává příslušné předpisy Evropských Společenství, především tzv. MiFID a ji prováděcí směrnici.

  • Ministerstvo financí spolu s vládním návrhem zákona a důvodovou zprávou uveřejňuje také platná znění částí příslušných zákonů s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.