Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Soukromý sektor

Vydáno

Zdravotnictví

Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, byl s účinností od 1. ledna 2008 změněn zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a působnost při uplatňování a regulaci cen u zdravotních výkonů, léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely, stomatologických výrobků a zdravotnických prostředků byla převedena z Ministerstva financí na Ministerstvo zdravotnictví. Rozhodnutí o stanovení maximálních cen léčivých přípravků, potravin pro zvláštní lékařské účely podle cenových předpisů vydává Státní ústav pro kontrolu léčiv.

Vydáno

Doprava osobní vnitrostátní autobusová

Jízdné v osobní vnitrostátní autobusové dopravě zůstává nadále regulováno věcným usměrňováním ceny s tím, že dopravci jsou povinni poskytovat slevy pro určité kategorie cestujících. V rámci pravidel věcného usměrňování cen pro účely propočtu přiměřeného zisku a ekonomicky oprávněných nákladů byl pro rok 2008 koeficient růstu provozních nákladů změněn z 1,10 v roce 2007 na 1,083 v roce 2008 a byla zvýšena cena autobusu z 3,5 na 4,0 mil. Kč. V souladu se změnou výše daně z přidané hodnoty z 5 % na 9 % byly s účinností od 1. ledna 2008 upraveny ceny pro propočet plného (obyčejného) věcně usměrněného jízdného.

Vydáno

Osobní doprava vnitrostátní železniční

K 15. červnu 2008 provedly České dráhy změny některých obchodních nabídek, byla např. upravena cena Kilometrické banky z 1 600 Kč na 1 800 Kč, zvýšily se ceny denních síťových jízdenek, byly zrušeny některé výhodné tarify (např. byla zrušena jízdenka SC Net na vlaky Pendolino).
  
K 14. prosinci 2008 provedly České dráhy další úpravy jízdného. Ceny obyčejného jízdného každého tarifního kilometru byly zvýšeny o 2 Kč, spolu s tímto zvýšením se zvýšilo také zákaznické jízdné, které je odvozováno z cen obyčejného jízdného, cena Kilometrické banky se zvýšila o 200 Kč, zvýšila se také cena zákaznické karty vydávané na 3 roky z 600 Kč na 990 Kč.

Vydáno

Elektrická energie

Celkové průměrné meziroční zvýšení cen k 1. lednu 2008 za dodávku elektřiny činilo u domácností 9,1 %. Průměrný nárůst regulovaných položek byl 1,8 %, neregulovaná cena silové elektřiny vzrostla v průměru o 17 %.

Vydáno

Tepelná energie

ČSÚ vykázal za celý rok 2008 nárůst cen tepelné energie o 14,4 %.

Vydáno

Plynná paliva

K 1.1. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti v průměru o 7,8 %.
K 1.4. se zvýšily ceny zemního plynu pro domácnosti o 3 %.
K 1.7. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 9,7 %.
K 1.10. došlo ke zvýšení cen zemního plynu pro domácnosti o 10 %.

Vydáno

Pitná voda a odpadní odvedená voda - vodné a stočné

Ceny pitné a odpadní odvedené vody byly regulovány formou věcného usměrňování cen. Český statistický úřad vykázal v roce 2008 (prosinec 2008/ prosinec 2007) nárůst cen pitné a odvedené vody v souhrnu o 8,4  %. V jednotlivých oblastech však byl vývoj značně diferencovaný.

Vydáno

Zpráva o vývoji finančního trhu v 1. pololetí roku 2008

Tým Analýz finančního trhu dnes zveřejnil Zprávu o vývoji finančního trhu v prvním pololetí 2008, která zachycuje nejdůležitější události uplynulého pololetí v jednotlivých segmentech finančního trhu.

Vydáno: prosinec 2008
Zdroj: MF - odbor 27 Analýzy a rozvoj finančního trhu