Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 10/2016

Říjnové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Zahájení mezirezortního připomínkového řízení MF k návrhu zákona o platebním styku a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Ministerstvo financí dne 31. října 2016 zahájilo mezirezortní připomínkové řízení k návrhu zákona o platebním styku a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku. Připomínky je možné zasílat nejpozději do 29. listopadu 2016, a to na uvedenou elektronickou adresu.

Vydáno

Veřejná konzultace k předloženému návrhu směrnice o Společném základu daně z příjmu právnických osob (CCTB) a návrhu směrnice o Společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB)

Ministerstvo financí předkládá k veřejné konzultaci aktuální návrhy dvou směrnic Rady - návrh směrnice o Společném základu daně z příjmu právnických osob (CCTB) a návrh směrnice o Společném konsolidovaném základu daně z příjmu právnických osob (CCCTB).

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 2. listopadu 2016

  • Bod č. 3: Zhodnocení vývoje hospodaření veřejného zdravotního pojištění v roce 2015 zpracované na základě údajů výročních zpráv a účetních závěrek zdravotních pojišťoven za rok 2015
  • Bod č. 4: Použití finančních prostředků Vládní rozpočtové rezervy roku 2016 na úhradu ztráty z podpořeného financování pro Českou exportní banku, a. s.
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Informace o příjmech a výdajích zvláštních účtů Ministerstva financí pro správu prostředků po zaniklém Fondu národního majetku ČR za roky 2011 - 2015
  • Bod č. 2: Služby bezpečného datového centra (BDC) pro provoz Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP) na období 16. 11. 2016 – 31. 3. 2017
  • Bod č. 11: Informace o připravované nadlimitní veřejné zakázce „ADIS - Legislativní a procesní změny v roce 2016 a 2017“ zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění

Vydáno

Zpravodaj MF - 10/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc říjen 2016.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Česká republika v žebříčku Světové banky poskočila o 69 míst, Mezinárodní ratingové agentury očekávají další pokles zadlužení ČR, Čtvrtletní zpráva o řízení státního dluhu České republiky 1. - 3. čtvrtletí 2016, Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel, Daňové přiznání na dvě stránky nebo vůbec. Finanční správa představila své plány, Výzva k podávání žádostí o přidělení přihlašovacích údajů do testovacího prostředí nové služby pro ověřování totožnosti a věku sázejících, Veřejná konzultace k prvním řešením pro připravovaný nový zákon o daních z příjmů, Etržby se blíží: Podnikatelé, vyzvedněte si své autentizační údaje, Podprogram 29821300 - Výzva č. 4 k podávání žádostí o poskytnutí dotace a další témata.
  • EU a zahraničí: Zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) zemí Evropské unie proběhne 11. října 2016 v Lucemburku a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Andrej Babiš získal ocenění pro ministra financí roku 2016, Pozvánka na konferenci a veletrh v Ostravě, Finanční a ekonomické informace 9/2016 a jiné.

Vydáno

Daň při převodu nemovitých věcí platí výhradně nabyvatel (Tisková zpráva Finanční správy)

Počínaje 1. listopadem 2016 je při převodu nemovitostí poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nově výhradně jejich nabyvatel. Smluvní dohoda mezi účastníky transakce o přenosu daňové povinnosti na prodávajícího (převodce) není akceptovatelná. Rozhodným dnem vzniku daňové povinnosti je vždy den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. V nejčastějších případech (kupní, směnné smlouvy) je u nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí tímto rozhodným dnem den právních účinků vkladu do katastru.