Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční a ekonomické informace 12/2016

Prosincové číslo dokumentačního bulletinu Finanční a ekonomické INFORMACE nabízí informace o nejnovějších odborných článcích, knihách a jiných informačních zdrojích vztahujících se k problematice Ministerstva financí a jeho resortu.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2016

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2016.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017, Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2017, Účetní konsolidace státu - předání seznamu účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu do 15. 1. 2017, Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2016, Formuláře k žádosti pro vybrané vodárenské společnosti, Informační povinnosti obcí v souvislosti s novou legislativou k hazardním hrám, Vyhláška č. 366/2016 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, 31. března 2017 končí prodej cigaret s tabákovou nálepkou s písmenem „S“ a další témata.
  • EU a zahraničí: Ministerstvo financí vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic, Pozvánka na seminář EBRD a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2016) a jiné.

Vydáno

Účetní výkazy za Českou republiku

Účetní výkazy za Českou republiku podle konsolidační vyhlášky státu a Zpráva o účetních výkazech za Českou republiku.

Vydáno

Ministerstvo financí vypracovalo novou vzorovou dohodu o ochraně zahraničních investic

Vláda České republiky dne 28. listopadu 2016 schválila vzorovou dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic mezi Českou republikou a jinými státy, kterou vypracovalo Ministerstvo financí. Materiál reflektuje poslední vývoj v mezinárodním investičním právu, aplikační praxi rozhodčích tribunálů a zkušenosti Ministerstva financí s obhajobou mezinárodních investičních sporů a bude sloužit jako výchozí text pro sjednávání nových dohod o ochraně zahraničních investic.

Vydáno

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění s Chile vstoupila v platnost

Dne 21. prosince 2016 vstoupila v platnost SMLOUVA MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A CHILSKOU REPUBLIKOU O ZAMEZENÍ DVOJÍMU ZDANĚNÍ A ZABRÁNĚNÍ DAŇOVÉMU ÚNIKU V OBORU DANÍ Z PŘÍJMU A Z MAJETKU, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015.