Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Materiály na jednání vlády 6. listopadu 2013

 • Bod č. 9: Informace o postupu implementace směrnice Rady 2011/85/EU ze dne 8. listopadu 2011 o požadavcích na rozpočtové rámce členských států EU a o možných důsledcích její nesprávné či opožděné transpozice
 • Bod č. 15: Aktualizace usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování škod a obnovy části území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013
 • Pro informaci:
  Bod č. 7:
  Informace pro vládu o přípravě zadání 2 nadlimitních veřejných zakázek podle § 23 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Vydáno

Oznámení MF ke Konkrétní obchodní veřejné soutěži pro rok 2013

Veřejné obchodní soutěže na zakázky - vyhlášené v období 4.11.2013 - 5.12.2013

 • OVS na zdravotní středisko Litoměřice
 • OVS na akcii Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.
 • OVS na akcii Vodovody a kanalizace Náchod, a.s.
 • OVS na budovu Strakonice
 • OVS na akcii Slovácké vodárny a kanalizace, a.s.
 • OVS na akcii Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
 • OVS na akcii Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.
 • OVS na areál mechanizačního okrsku Liberec

Zdroj: MF, odd. 4501 - Privatizace, prodej majetku a správa majetkových účastí