Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Materiály na jednání vlády 25. září 2013

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č.19: Návrh zákonného opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
 • Bod č.20: Návrh zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

Aktualizováno

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2012

 1. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2012
  1. Obce
  2. Dobrovolné svazky obcí
  3. Kraje
  4. Regionální rady regionů soudržnosti
 2. Monitoring hospodaření obcí za rok 2012

Vydáno

Informace Kompetenčního centra IISSP – Technický manuál RISRE- verze 018

Ministerstvo financí zveřejňuje dokument Technický manuál RISRE verze 018. Tento dokument navazuje na předchozí verzi Technického manuálu. V nové verzi Technického manuálu byly aktualizovány informace k realizaci rozpočtových opatření, k realizaci přeúčtování skutečnosti a k publikaci číselníků. V dokumentu a přílohách byly dále provedeny korektury dle aktuálního nastavení RISRE.

Účinnost úprav popsaných v nové verzi TM RISRE verze 018:
- v testovacím prostředí T3S : 30. 9. 2013
- v produktivním prostředí: 14. 10. 2013

Vydáno

Materiály na jednání vlády 18. září 2013

 • Bod č. 2: Návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace
 • Bod č. 14: Rozhodnutí o privatizaci podle § 10 odst. 1 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů (materiál č. 252)