Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Účetní konsolidace státu -průvodní informace publikované Ministerstvem financí

Ministerstvo financí zveřejnilo průvodní informace k připravovanému proces sestavování účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu (Účetní výkaznictví státu) v návaznosti na usnesení vlády č. 868 ze dne 28. listopadu 2012 o provedení prvního sestavení konsolidovaných účetních výkazů za Českou republiku a za dílčí konsolidační celky státu za účetní období roku 2014, a to v roce 2015.

Aktualizováno

Nový model sdílených daní pro obce - rok 2013

Podíl jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů s účinností od 1. září 2013. V návaznosti na Vyhlášku č. 264/2013Sb. zveřejněnou ve Sbírce zákonů dne 30.8.2013.

Vydáno

Vyhláška č. 264/2013 Sb.

Dne 30. 8. 2013 byla ve Sbírce zákonů v částce č. 101 zveřejněna vyhláška č. 264/2013 Sb. ze dne 23. srpna 2013, o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. září 2013.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 4. září 2013

  • Bod č. 14: Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2014 včetně rozpočtové dokumentace 
    Pro informaci:
  • Bod č. 1: Informace o monitoringu hospodaření obcí za rok 2012
  • Bod č. 3: Pravidelná pololetní informace pro členy vlády ČR o stavu smluvního zabezpečení a čerpání finančních prostředků z privatizačních výnosů MF (prostředků bývalého FNM ČR) k řešení ekologických závazků při privatizaci za období od 1.1.2013 do 30.6.2013 a celkově od počátku privatizace