Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Tisková zpráva před jednáním Rady ECOFIN dne 11. července 2006

Dne 11. července 2006 se v Bruselu uskuteční červencové jednání Rady ministrů financí a hospodářství ECOFIN, první zasedání této Rady pod finským předsednictvím. Českou republiku bude zastupovat náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 7. června 2006 v Lucemburku

Témata: rozšíření eurozóny, dialog mezi EU a USA, daňová problematika, boj proti daňovým únikům,problematika přímých daní, zjednodušení statistiky EU, financování Rady pro mezinárodní účetní standardy (IASB). Další témata: boj proti financování terorismu, osvobození od DPH resp. zdaňování DPH u poštovních služeb, dokončení jednotného vnitřního trhu a kontrola rozpočtu EU.

Vydáno

Program jednání Rady ECOFIN - 7. června 2006 v Lucemburku

Dne 7. června 2006 se uskuteční v Lucemburku 2734. jednání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství ECOFIN. Za ČR se jednání účastní náměstek ministra financí Ing. Tomáš Prouza, MBA, náměstkyně ministra financí Ing. Dana Trezziová a velvyslanec ČR při Stálém zastoupení ČR v Bruselu Jan Kohout. Na pořadu jednání je: rozšíření eurozóny; dialog mezi EU a USA; daňové otázky; zjednodušení statistiky EU. Další témata: financování mezinárodní organizace pro účetní standardy IASB; boj proti financování terorismu; opatření DPH u poštovních služeb, výzvy globalizace.

Vydáno

Tisková informace k zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) dne 5. května 2006 v Bruselu

Samotnému jednání Rady předcházel ministerský dialog s přistupujícími a kandidátskými zeměmi. Na jednání Rady bylo projednáno: revize Strategie udržitelného rozvoje v rámci přípravy na zasedání Evropské rady ve dnech 15.-16. června 2006, předběžný návrh rozpočtu EU na rok 2007, Akční plán Komise k Integrovanému rámci vnitřní kontroly, problematika malých a středních podniků (SME), daňová problematika, nový návrh balíčku opatření k DPH spolu s časovým harmonogramem jejich zavádění. Následně proběhla diskuse k nové strategii Evropské investiční banky (EIB) pro půjčování prostředků mimo EU.

Vydáno

Tisková informace k neformálnímu zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (ECOFIN) ve dnech 7.-8. dubna 2006 ve Vídni

Ve dnech 7.-8. dubna 2006 proběhlo ve Vídni neformální zasedání Rady EU ve složení ministrů financí a hospodářství (ECOFIN). Témata: evropské projekty v oblasti zdanění společností, pracovní metody Rady ECOFIN, aktuální hospodářská situace a rozpočtový vývoj v EU, stabilita finančních trhů, krizové řízení a konvergence dozorů v rámci EU, příprava na jarní zasedání Bretton-Wodských institucí, globalizace, podnikání v globalizovaném světě.

Aktualizováno

Pokyn CHJ 13 (pokyn je zrušen)

Pokyn k postupu při zpracovávání prohlášení při ukončení pomoci ze strukturálních fondů a prohlášení při ukončení projektu z Fondu soudržnosti.