Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Mezinárodní spolupráce - Boj proti praní peněz a financování terorismu

Evropská komise

  • Při výkonu prováděcích pravomocí v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti je Evropské komisi nápomocen Výbor pro prevenci praní peněz a financování terorismu, který se schází dle potřeby několikrát ročně. Zástupce Finančního analytického útvaru se práce výboru účastní již od roku 2002.

Vydáno

Tisková informace MF k neformálnímu zasedání Rady ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) - 9 - 10. září 2005 Manchester

Rada ministrů hospodářství a financí ECOFIN diskutovala problematiku reakce EU na výzvy globalizace. Diskutovány byly různé alternativy financování rozvojové pomoci. Ministři se shodli na znění dokumentů Rozhodnutí Rady o existenci nadměrného deficitu v Portugalsku a Doporučení Rady s cílem odstranit nadměrný deficit. Diskuse ministrů u bodu Současná hospodářská situace a finanční stabilita byla směřována zejména na rostoucí cenu ropy na světových trzích a její dopad na hospodářský vývoj. Ministři se věnovali rovněž problematice Hospodářské obnovy Západního břehu Jordánu a pásma Gazy. Rada ECOFIN přijala společné prohlášení o boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Maďarsko informovalo ostatní země o jednání zemí Visegrádské čtyřky k finanční perspektivě a o přijetí společného prohlášení ministrů financí těchto zemí.

Vydáno

Tisková informace MF k jednání Rady ministrů financí a hospodářství dne 12. července 2005 v Bruselu

Na zasedání Rady ministrů hospodářství a financí (Rada ECOFIN) dne 12. července 2005 Velká Británie prezentovala hlavní ekonomické priority, na které se chce během svého předsednictví v Radě ECOFIN v 2. polovině roku 2005 zaměřit. Na jednání Rady ECOFIN navázalo 7. setkání ministrů financí a hospodářství EU s přistupujícími a kandidátskými zeměmi.