Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Zveřejněno hodnocení hospodaření všech obcí

Dalším krokem pro zvýšení transparentnosti veřejných rozpočtů je zveřejnění monitoringu hospodaření všech obcí. „Každý občan si tak může poprvé zjistit, jak je hodnoceno hospodaření jeho konkrétní obce. V případě, že ukazatele nebudou příznivé, je třeba se obracet na své zastupitele a vedení obcí. Jsem přesvědčen, že veřejná kontrola přispěje ke zlepšení hospodaření a pomůže předcházet případným „bankrotům“ obcí,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Ministerstvo financí sleduje dva základní ukazatele – podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům a celkovou (běžnou) likviditu.

Vydáno

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden 2012

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly k 31. lednu 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 100,2 mld. Kč, celkové výdaje 79,2 mld. Kč a přebytek hospodaření 21,0 mld. Kč .

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2012 (komplet ke stažení)

Ze dne : 27. ledna 2012

 1. Finanční toky ve školství v roce 2012 (metodika zatřídění podle rozpočtové skladby)
 2. Výpočet ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2011
 3. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2012
 4. Metodika financování krajů pro rok 2012
 5. Metodika pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl.m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2012
 6. Shrnutí účetních dopadů realizace sociální reformy I. pro obce
 7. Upozornění na nový Cenový věstník

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 1/2012

 1. Vyhláška č. 451/2011 Sb., ze dne 21. prosince 2011, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
 2. Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb. a vyhlášky č. 451/2011 Sb.

Vydáno

Předběžné výsledky rozpočtového roku 2011: Fiskální cíl vlády splněn s rezervou

Ministr financí Miroslav Kalousek dnes na tiskové konferenci představil předběžné výsledky rozpočtového roku 2011: „Všechno nasvědčuje tomu, že původní cíl vlády dosáhnout salda vládního sektoru v poměru k HDP ve výši 4,6 % jsme splnili s velkou rezervou. Aktuálně jej odhadujeme na 3,7 % HDP.“ V absolutním vyjádření by v metodice ESA 95 činil schodek státního rozpočtu, jako část veřejných rozpočtů, 124,2 mld. Kč.

Související informace

 • Předběžný výsledek rozpočtového roku 2011 - prezentace ministra financí

---
Aktualizováno 4. ledna 2012 - Předběžné výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2011

---
Související informace: 

 • Výsledky pokladního plnění státního rozpočtu ČR za rok 2011 

Vydáno

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2011

Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, občanských sdružení a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa (VPS) a Operace státních finančních aktiv (OSFA) za rok 2011 – obecný úvod.

OBSAH

 • I.Finanční vypořádání krajů s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2011
 • II.Finanční vypořádání obcí a DSO s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2011
 • III.Finanční vypořádání hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2011
 • IV.Finanční vypořádání obcí, občanských sdružení, DSO a odborového svazu s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2011, kterým byla poskytnuta dotace Ministerstvem financí přímo bez prostřednictví kraje
 • V.Vzory tabulek - pro Finanční vypořádání krajů, obcí, občanských sdružení a dobrovolných organizací za rok 2011
 • VI.Příloha č. 1 - Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2011

Vydáno

Řešení finanční krize v ČR

 • Rozhovor s Miroslavem Kalouskem, ministrem financí.
 • Zdroj: ČRo Rádio Česko | 15.12.2011 | 08:08 | Pořad: Rozhovor na aktuální téma