Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 6/2015

 1. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016 je v souladu se schváleným zákonem o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, včetně střednědobého výhledu do roku 2018, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2015 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2015.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 21. prosince 2015

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
 • Bod č. 30: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
 • Bod č. 33: Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou
 • Bod č. 43: Platové náležitosti finančního arbitra k 1. 11. 2015
 • Bod č. 44: Pravidla pro čerpání prostředků z rozpočtové kapitoly Všeobecná pokladní správa, položka Prostředky na financování stáží zaměstnanců české státní správy v institucích Evropské unie
 • Bod č. 47: Informace o výsledcích hospodaření zdravotních pojišťoven a o kontrolní činnosti Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva financí v oblasti veřejného zdravotního pojištění za 1. pololetí 2015 a návrh na zrušení usnesení vlády ČR č. 673 ze dne 22. 11. 1995

Vydáno

Vyhláška č. 347/2015 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů - s účinností od 1.1.2016.

 • Vyhláška byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 347 dne 10. prosince 2015.

Aktualizováno

Vyhláška č. 5/2014 Sb.

o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti - s účinností od 1.1.2015

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2015

 1. POKYN č. MF-5 o stanovení lhůt při správě daní
 2. ZMĚNY ze dne 22. 10. 2015 Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 3. Sdělení k uplatňování pojistného zaplaceného poplatníkem na soukromé životní pojištění
 4. Možnost placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO
 5. Jak zaplatit daň z přidané hodnoty ve zvláštním režimu jednoho správního místa
 6. Jak správně zaplatit daň fi nančnímu úřadu v roce 2016
 7. Informace o vyhlášení dohod o výměně informací v daňových záležitostech ve Sbírce mezinárodních smluv a jejich vstup v platnost