Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Seznam dealerů

Ukončení primárního dealerství Barclays Bank PLC

Vydáno

Státní tiskárna cenin

Státní tiskárna cenin, státní podnik, připravuje a tiskne bankovky, ceniny, cenné papíry, státní dokumenty, doklady a státně důležité tiskopisy, které vyžadují ochranu před zneužitím. Zakladatelem státního podniku je Ministerstvo financí.

Vydáno

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zastupuje stát v právních řízeních ve věcech týkajících se majetku státu, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda. Je podřízen Ministerstvu financí.

Vydáno

Finanční správa ČR

Finanční správa ČR zajišťuje správu daní, ale zároveň vykonává široké spektrum dalších agend. Je podřízena Ministerstvu financí.

Vydáno

Celní správa ČR

Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem zajišťujícím výkon kompetencí v oblasti správy cel a některých daní, jakož i dalších svěřených nefiskálních činností ve prospěch státu i jeho občanů. Je podřízena Ministerstvu financí.

Vydáno

Zpravodaj MF - 12/2015

Dokumentační a informační Zpravodaj MF pro vás připravuje oddělení Vnější vztahy a komunikace MF. Aktuální číslo přináší shrnutí nově uvedených informací na internetových stránkách MF za měsíc prosinec 2015.

  • Z produkce Ministerstva financí upozorňuje na: Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2016, Fiskální výhled ČR - listopad 2015, Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou - 2015, 40. Kolokvium – průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR (2015–2018), Reverse charge, Účetní konsolidace státu (Konsolidační manuál), Zákon č. 400/2015 Sb., o státním rozpočtu ČR na rok 2016, Vyhláška č. 367/2015 Sb. (vyhláška o finančním vypořádání), Finanční zpravodaj číslo 5-7/2015, Cenový věstník 12/2015, Zprávy MF - číslo 6-7/2015,         a další témata.
  • EU a zahraničí: Dokončení Bankovní unie na jednání ministrů financí, Legislativa AML/CFT a jiné.
  • Kalendář akcí upozorňuje mimo jiné na: Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016, Ministr financí a lidé MF v médiích (prosinec 2015), Multimédia MF (prosinec 2015), Ministerstvo financí uspořádalo mezinárodní konferenci o reverse charge a jiné.