Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Oznámení MF ke Konkrétní obchodní veřejné soutěži pro rok 2013

Veřejné obchodní soutěž na zakázky - vyhlášené v  období 5.08.2013 - 16.09.2013

 • OVS na postoupení pohledávky Lenka Halamová
 • OVS na pozemek 2746/1
 • OVS na budovu Strakonice
 • OVS na stavební oddíl Opava
 • OVS na administrativní budovu Rychnov nad Kněžnou
 • OVS na 3/10 budov v k.ú. Uhřice u Kyjova
 • OVS na garáže Dolní Libchava
 • OVS na pozemek Březové Hory
 • OVS na rodinný dům Žiželice u Žatce
 • OVS na pozemek Liboc

Zdroj: MF, odd. 4501 - Privatizace, prodej majetku a správa majetkových účastí

Aktualizováno

Vyhlášky pro rok 2013 - pro účetnictví státu

OBSAH

 • Vyhláška č. 220/2013 Sb.  - o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, s účinností od 1. srpna 2013
 • Vyhláška č. 383 (rok 2013) - technická vyhláška o účetních záznamech
 • Vyhláška č. 410 (rok 2013) - kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • Vyhláška č. 270 (rok 2012 - 2013) - o inventarizaci majetku a závazků, s účinností od 5. října 2010

Vydáno

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - červen 2013

V průběhu prvního pololetí došlo k financování 59,1 % až 78,6 % revidované plánované hrubé výpůjční potřeby v roce 2013. Mezičtvrtletní pokles hrubého státního dluhu ke konci druhého čtvrtletí činil 37,5 mld. Kč.

Publikováno ke dni: 10.7.2013, Zdroj: MF - Řízení rizik a strategie portfolia