Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Materiály na jednání vlády 16. října 2013

 • Bod č. 10: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013
 • Bod č.18: Aktualizace usnesení vlády ze dne 31. července 2013 č. 580 k financování škod a obnovy části území České republiky poškozených povodněmi v květnu a v červnu 2013
 • Bod č.30: Návrh na sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
  Pro informaci:
 • Bod č.8: Využití Centrálního systému účetních informací státu pro boj s daňovými a celními úniky
 • Bod č.9: Zapojení Ministerstva financí ČR do Partnerství pro energetickou účinnost a životní prostředí (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership - E5P)
 • Bod č.12: Informace o prodeji 460 725 kusů akcií ve společnosti České aerolinie a.s. společnosti Korean Air Lines Co., Ltd.

Vydáno

Výzva MF k podání nabídek na postoupení pohledávek MF za dlužníkem - Potravinářský holding, a.s., IČ: 25107038, se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01

 • VVŘ: Podávání nabídek na postoupení pohledávek České republiky – Ministerstva financí za dlužníkem: Potravinářský holding, a.s., IČ: 25107038, se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01

Další informace k veřejným výběrovým řízením: Veřejný sektor/Hospodaření/Veřejné zakázky.

Zdroj: MF - odd. 4504 Správa portfolia převzatého z ČKA

Vydáno

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2013

Mezičtvrtletní pokles hrubého státního dluhu ke konci třetího čtvrtletí 2013 činí 24,6 mld. Kč, pokles oproti konci předešlého roku činí 14,2 mld. Kč. Hlavní faktory poklesu hrubého státního dluhu ve třetím čtvrtletí byla splátka 59. emise státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 37,6 mld. Kč a čistá emise instrumentů peněžního trhu v oběhu v celkové jmenovité hodnotě -24,1 mld. Kč. Pokles hrubého státního dluhu je konzistentní se snížením plánované hrubé výpůjční potřeby centrální vlády v roce 2013 uveřejněné v revizi Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. října 2013

 • Bod č. 2: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013
 • Bod č.5: Využití Centrálního systému účetních informací státu pro boj s daňovými a celními úniky
 • Bod č.8: Informace o prodeji 460 725 kusů akcií vespolečnosti České aerolinie a.s. společnosti Korean Air Lines Co., Ltd.