Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 11. dubna 2016

 • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • Bod č. 29: Návrh změny usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1008, o vrácení části spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro živočišnou výrobu
 • Pro informaci:
  Bod č. 7:
  Informace o průběhu kontroly způsobu využití nemovitých věcí získaných v rámci bezúplatných převodů majetku spravovaného bývalým Fondem dětí a mládeže v likvidaci

Vydáno

Ministerstvo financí otevřelo školku pro děti svých zaměstnanců

Předškolní děti zaměstnanců MF budou moci během dne pobývat přímo v budově, kde jejich rodiče pracují. MF totiž dnes slavnostně otevřelo zařízení předškolní péče o děti s názvem Korunka. Zaměstnanci resortu tak budou moci lépe skloubit svůj pracovní a rodinný život.

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 5/2016

 1. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Sbírka mezinárodních smluv č. 39/2015)
 2. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tisková oprava

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Údaje o poskytnutých úvěrech Světovou bankou České republice a naopak o finančních prostředcích, které poskytla Česká republika Světové bance po roce 1993 ( na jaké projekty ČR přispívala a jaké částky).
 2. Dále jsem se chtěla zeptat, zda existuje přístup k informacím ohledně hlasování ČR v rámci Světové banky, čili zjistit, jaký postoj Česko k určitým projednávaným záležitostem zaujímalo.
 3. Informace, které by odkazovaly na proces graduace ČR v rámci Světové banky (základní parametry graduace, graduační memorandum, případně nějaké zprávy z jednání o graduaci mezi ČR a Světovou bankou).