Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Výzva MF k podání nabídek na postoupení pohledávek MF za dlužníkem - Potravinářský holding, a.s., IČ: 25107038, se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01

 • VVŘ: Podávání nabídek na postoupení pohledávek České republiky – Ministerstva financí za dlužníkem: Potravinářský holding, a.s., IČ: 25107038, se sídlem Kroměříž, Malý Val 1586, PSČ 767 01

Další informace k veřejným výběrovým řízením: Veřejný sektor/Hospodaření/Veřejné zakázky.

Zdroj: MF - odd. 4504 Správa portfolia převzatého z ČKA

Vydáno

Čtvrtletní informace o řízení dluhového portfolia - září 2013

Mezičtvrtletní pokles hrubého státního dluhu ke konci třetího čtvrtletí 2013 činí 24,6 mld. Kč, pokles oproti konci předešlého roku činí 14,2 mld. Kč. Hlavní faktory poklesu hrubého státního dluhu ve třetím čtvrtletí byla splátka 59. emise státních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě 37,6 mld. Kč a čistá emise instrumentů peněžního trhu v oběhu v celkové jmenovité hodnotě -24,1 mld. Kč. Pokles hrubého státního dluhu je konzistentní se snížením plánované hrubé výpůjční potřeby centrální vlády v roce 2013 uveřejněné v revizi Strategie financování a řízení státního dluhu na rok 2013.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 9. října 2013

 • Bod č. 2: Zpráva o plnění státního rozpočtu České republiky za 1. pololetí 2013
 • Bod č.5: Využití Centrálního systému účetních informací státu pro boj s daňovými a celními úniky
 • Bod č.8: Informace o prodeji 460 725 kusů akcií vespolečnosti České aerolinie a.s. společnosti Korean Air Lines Co., Ltd.

Vydáno

Oznámení MF ke Konkrétní obchodní veřejné soutěži pro rok 2013

Veřejné obchodní soutěže na zakázky - vyhlášené v období 7.10.2013 - 11.11.2013

 • OVS na pozemek Liboc
 • OVS na pozemek 2746/1 Příbram
 • OVS na stavební oddíl Opava
 • OVS na rodinný dům Žiželice u Žatce
 • OVS na administrativní budovu Rychnov nad Kněžnou
 • OVS na garáže Dolní Libchava
 • OVS na budovu Louny
 • OVS na 3/10 budov v k.ú. Uhřice u Kyjova

Zdroj: MF, odd. 4501 - Privatizace, prodej majetku a správa majetkových účastí