Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Veřejné prohlášení FATF z 19. února 2016 – rizikové jurisdikce

Dne 19. února 2016 vydal FATF své nové veřejné prohlášení ("Public Statement"), v němž opět vyzývá své členy a další jurisdikce k přijetí protiopatření vůči Íránu a KLDR, s cílem ochránit mezinárodní finanční systém před přetrvávajícími závažnými riziky praní peněz a financování terorismu, které tyto dvě země pro světový finanční systém znamenají.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 18. května 2016

  • Bod č. 2: Návrh nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
  • Bod č. 9: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 15/05 – „Majetkové účasti státu v obchodních společnostech“

Vydáno

Přechodné období novely rozpočtových pravidel

Ministerstvo financí uveřejňuje podrobnější metodické informace k plnění povinností vybraných majitelů účtů v přechodném období, které vyplývají s účinností od 10. května 2016 ze zákona č. 128/2016 Sb.