Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Cestovní náhrady

Zahraniční stravné (aktualizováno pro rok 2017).

Vydáno

Zprávy MF - číslo 3/2016

Ze dne : 11. listopadu 2016

  1. Postup kraje při finančním vypořádání s příjemci dotace, kterým dotace byla poskytnuta z jednotlivých kapitol SR, z kapitoly VPS a státních finančních aktiv jeho prostřednictvím
  2. Fond rozvoje bydlení

Vydáno

Dodatečné sdělení ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel (Informace Finanční správy)

Dodatečné sdělení ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě v kontextu smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Nizozemskem - příloha k materiálu Informace ke zdanění příjmů fyzických osob vykonávajících zaměstnání na palubách lodí či letadel provozovaných v mezinárodní dopravě

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Vzhledem k tomu, že se nemohu dopátrat informace ohledně dotace - příspěvku od státu na jednotlivého žáka školského a před školského zařízení obracím se proto na vás. V roce 2012 tehdejší ministr financí údajně zrušil neinvestiční dotaci na jednotlivého žáka v obci, kde bylo školské nebo před školské zařízení. Uvedená dotace tehdy činila přibližně 1450,-Kč na jednotlivého žáka s tím, že jednotlivé obce a města budou dostávat tyto dotace ze státního rozpočtu v některých daních a to z DPH,daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a nebo daně z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště, a nebo to byl od bývalého ministra financí tah jak oblbnout obce a města a nic jim nedat. Při dotazu účetních a finančních úředníků na městech,obcí a kraji, kde se tento příspěvek dá najít, tak každý odpověděl, že neví ale myslí si, že jej dostávají ale pevně přesvědčeni o tom nebyli. Proto se ptám, kde se konkrétně dá tento příspěvek v jaké dani nalézt a v jaké výši na jednotlivého žáka. Nebo jak se to dá vypočítat. V dalším se ptám, zde se dá u vás zjistit kolik peněz v příspěvku na žáka obec Okrouhlá u Chebu dostala v letech 2012,2013,2014 a 2015.

Vydáno

Daňové otázky na jednání ministrů financí

První místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš zastupoval ČR na jednání Rady EU pro hospodářské a finanční záležitosti (ECOFIN), které proběhlo 8. listopadu 2016 v Bruselu.