Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Zprávy MF - číslo 7/2015 (komplet ke stažení)

Ze dne : 23. prosince 2015

  1. Informace k dokládání daňových příjmů územního samosprávného celku za účelem pojištění vkladů územního samosprávného celku podle nové právní úpravy pojištění vkladů od 1. 1. 2016

Vydáno

Pokyn č. MF-6 - kterým se ruší Pokyn D-349

Pokyn D-349 s účinností ke dni 31.12.2015 se zrušuje. Generální finanční ředitelství vydalo nový pokyn GFŘ-D-24, kterým se stanovuje formát a struktura datové zprávy.

Aktualizováno

Základní informace

Aktualizace povinně kotovaných dluhopisů na MTS a Publikace Annex

Vydáno

Vyhláška č. 353/2015 Sb.

kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

  • navýšení přídělu do FKSP na 1,5 % v roce 2016 a na 2 % pro rok 2017 a roky následující