Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Česká republika v žebříčku Světové banky poskočila o 69 míst

„Uživatelsky přátelské prostředí pro placení daní a celkové zjednodušení daňového systému jsou naší jednoznačnou prioritou pro nadcházející období. Usilovně na nich již pracujeme například v rámci projektu MOJE daně,“ říká ministr financí Andrej Babiš.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se hry "Astrobleskovka" uveřejněné v deníku Blesk dne 5. října 2016, na str. 11. Předmětnou stranu deníku zasíláme v příloze žádosti. Tímto vás žádáme na základě výše uvedeného o poskytnutí povolení k předmětné hazardní hře a dále k poskytnutí herního plánu k této hře se vztahujícímu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádám o poskytnutí informace, jaké dotační tituly byly vyhlášeny a realizovány v roce 2015 z rozpočtové kapitoly 312, 396, 397 a 398 ministerstvem financí a jim zřizovanými organizacemi. Zároveň žádám o zaslání seznamu deseti příjemců jednotlivých dotačních titulů vyhlášených a realizovaných v roce 2015, kteří obdrželi nejvyšší finanční podporu z rozpočtové kapitoly 312, 396, 397 a 398 s informací o názvu příjemce a jeho IČ (pokud je dostupné), poskytnuté částce podpory resp. dotace a předmětu podpořené dotace.