Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Základní informace

Upozornění k pokutovým blokům vydávaným Ministerstvem financí dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - ukončení platnosti pokutových bloků vydaných do roku 2012 včetně, ke dni 31.12.2012 a zavedení nových vzorů.

Aktualizováno

Tiskopisy k evidenci

Vzhledem k tomu, že nové vzory tiskopisů pro evidenci nových pokutových bloků pro rok 2013 se od stávajících pro rok 2012 odlišují, publikuje Ministerstvo financí jednotlivé seznamy pro evidenci pokutových bloků s účinností jejich použití od 1. 1. 2013

Vydáno

Hazardní zákony míří do třetího čtení

Cílem trojice zákonů je zejména zpřísnění státního dozoru, řádné zdanění hazardních her, efektivnější postihování nelegálních provozovatelů jakož i provozovatelů na internetu a eliminace patologického hráčství.

Vydáno

Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí, krajů a Regionálních rad regionů soudržnosti k 29.2.2016

Ke konci února 2016 vykázaly obce, dobrovolné svazky obcí (dále jen „DSO“), kraje a Regionální rady regionů soudržnosti (dále jen „regionální rady“) celkové konsolidované příjmy ve výši 69,3 mld. Kč a celkové konsolidované výdaje 48,6 mld. Kč, což znamená přebytek rozpočtového hospodaření ve výši 20,7 mld. Kč.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle kap. 4.6 Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybárského fondu na programové období 2007 - 2013, zpracované Ministerstvem financí (účinno od 20.4.2015) se splnění daňové povinnosti prokazuje pouze v případě, kdy je DPH způsobilým výdajem.

V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na věcně a místně příslušný povinný subjekt s žádostí o sdělení, zda v případě režimu přenesení daňové povinnosti, kdy DPH představuje nezpůsobilý výdaj, je předmětem finančího toku a kontroly programů prokazování splnění daňové povinnosti, a pokud ano, tak na základě jakých kontrkétních norem právních předpisů."

Aktualizováno

Právní rámce

Legislativa a prováděcí předpisy - pojišťovnictví v ČR i v EU.