Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Aktualizováno

Makroekonomická predikce - červenec 2016

Pravidelná čtvrtletní publikace shrnující aktuální stav vývoje základních makroekonomických indikátorů a obsahující predikce v oblasti ekonomického výkonu, cen, trhu práce, vztahů k zahraničí a hospodaření vládního sektoru.

Vydáno

Úvěrová smlouva s OKD podepsána

O pomoci společnosti OKD formou mimořádné půjčky podmíněné reorganizací společnosti rozhodla Vláda ČR na svém jednání 27. července 2016.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V návaznosti na tuto odpověď a s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si dovoluji obrátit se na Ministerstvo financí České republiky, jako na osobu povinnou, se žádostí o poskytnutí následující informace týkajících se odvodu za elektřinu vyrobenou ze slunečního záření (tzv. solární daň):

Žádám Vás tímto o sdělení, jaká částka byla vybrána na solárním odvodu v roce 2011, 2012, 2013 a konečně také v roce 2014 a 2015? Prosím o uvedení výše vybrané částky samostatně pro jednotlivý rok.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Obracím se na Vás podle zákona o svobodném přístupu k informacím a žádám Vás o seznam obchodních vztahů mezi Vaším úřadem a níže vypsanými subjekty mezi lety 2010 a 2016, o přesný obsah těchto obchodních vztahů jako i výši finančních závazků vyplývajících z uzavření těchto obchodních vztahů:

  • MARKETINGOVÉ CENTRUM PROFIL, s.r.o., sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 181/11, IČ 49357778
  • ing. Miloš Skácel - PROFIL reklamní a zprostředkovatelská agentura, sídlem Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 725/14a, IČ 46823395
  • Producentské centrum PROFIL Mariánské Lázně, s.r.o. Mariánské Lázně, Úšovice, Plzeňská 181/11, IČ 62620177

Informace prosím rozepište do formátu: ....

Vydáno

Prezentace z workshopu k novému zákonu o hazardních hrách (8.8.2016)

Prezentace z workshopu ze dne 8.8.2016 pro provozovatele hazardních her, výrobce technických zařízení a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti za účelem seznámení s novými zákony, které budou v oblasti hazardních her platit od 1. ledna 2017.

  • téma: Loterie, Kursová sázka a totalizátorová hra, Technická hra a bingo, Živá hra, Internet

Vydáno

Prezentace z workshopu k novému zákonu o hazardních hrách (4.8.2016)

Prezentace z workshopu ze dne 4.8.2016 pro provozovatele hazardních her, výrobce technických zařízení a další zájemce z řad odborné i laické veřejnosti za účelem seznámení s novými zákony, které budou v oblasti hazardních her platit od 1. ledna 2017.

  • téma: Obecně k druhům hazardních her, Vzor herního plánu, Hry nad rámec herního plánu – bonusy, jackpoty aj.