Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Zahraniční sektor

Vydáno

Loga ke stažení - Program švýcarsko-české spolupráce

Loga ke stažení

Loga ke stažení (Program švýcarsko-české spolupráce)

 • Varianta č.1
  • Tato varianta loga s bílým podkladem musí být použita u opatření uvedených v kapitole 5. Jedná se o billboardy-reklamní nálepky-pamětní desky-plakát.
 • Varianta č. 2
  • Na ostatní opatření v rámci publicity může být případně použito logo s modrým podkladem.

Vydáno

Postupy pro zajištění publicity - Program švýcarsko-české spolupráce

Postupy pro zajištění publicity (česká verze - platná od 15.2.2010)

Postupy pro zajištění publicity (Program švýcarsko-české spolupráce)

Obsah:
Základní pojmy
1. Úvod
2. Publicita programu švýcarsko-české spolupráce
3. Postup pro zajištění publicity
4. Seznam doporučených opatření pro publicitu
5. Technické podmínky propagačních materiálů (doporučené)
6. Přílohy:

 • Příloha 1: Šablona billboardu
 • Příloha 2: Šablona reklamních nálepek
 • Příloha 3: Šablona pamětní desky
 • Příloha 4: Šablona plakátu

Vydáno

Souhrnné informace - Program švýcarsko-české spolupráce

Brožura Programu švýcarsko české spolupráce

Podpořené aktivity 2007 - 2012

 • Zdroj: MF - 58 - odbor Mezinárodní vztahy, 584 - odd. Centrum pro zahraniční pomoc - příprava a koordinac; publikováno 27.11.2012/17.09.2012, Brožura Programu švýcarsko české spolupráce - kompletní ke stažení ve formátu Zip (velikost souboru 56 MB) a dále jednotlivé soubory ke stažení ve formátu Pdf (osnova a obsah):
  - Brožura Programu švýcarsko české spolupráce - OSNOVA (velikost souboru 2,6 MB)
  - Brožura Programu švýcarsko české spolupráce - OBSAH (velikost souboru 58 MB)

Publikace k Programu švýcarsko-české spolupráce

Publikace MF k Programu švýcarsko-české spolupráce - souhrnné informace (2007 - 2012)

 • Zdroj: MF - odd. 585 Centrum pro zahr. pomoc - příprava a koord.: Publikace k Programu švýcarsko-české spolupráce -souhrnné informace, ke stažení ve formátu Pdf, česká a anglická verze

Vydáno

Rozpočet EU na rok 2010

Dne 17. prosince 2009 schválil Evropský parlament, po předchozích jednáních s Radou EU, rozpočet Evropské unie na rok 2010. Celkové výdaje jsou stanoveny na 141,452 mld. EUR v závazcích a 122,937 mld. EUR v platbách.

Vydáno

Státní pojištění exportu pomáhá

 • Autor článku: Ivan Fuksa, první náměstek ministra financí.
 • Zdroj: Hospodářské noviny | 26.2.2010 | rubrika: Názory | strana: 8

Vydáno

Pokyny pro refundace v roce 2010

Centrální finanční a kontraktační jednotka MF upozorňuje, že s ohledem na výši přidělených finančních prostředků pro 1. pololetí 2010 je možno nárokovat refundaci cestovného pouze 1 delegáta z každé instituce na jedno jednání. Tento pokyn platí až do odvolání.

Pokud instituce vyšle na jednání 2-3 další experty, doporučujeme si vést evidenci cestovného ve zvláštní tabulce, včetně kopií všech podkladů (t.j. faktury za letenku, letenku, palubní vstupenku a pozvánku na jednání). V závislosti na průběžné výši čerpání, můžete být instituce případně vyzvána k podání dodatečné žádosti ve 4. čtvrtletí 2010.

Vydáno

Materiály na jednání vlády 22. února 2010

 • Bod č. 34: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 281/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
 • Bod č. 36: Návrh Zásad odměňování vedoucích zaměstnanců a členů orgánů obchodních společností s majetkovou účastí státu nad 33%, včetně státních podniků a jiných státních organizací zřízených zákonem nebo ministerstvem
 • Bod č. 37: Návrh na krytí nákladů České národní banky vzniklých v souvislosti s uzavřením a plněním dohody o poskytnutí bilaterální půjčky MMF  z vládní rozpočtové rezervy obsažené v rozpočtu kapitoly Všeobecná pokladní správa v roce 2010