Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Vyjádření MF k výsledkům soutěže Big Brother Awards

Považujeme za úspěch, že po mnoha letech, kdy pojišťovny odmítaly poskytovat jakákoli data o nakládání s prostředky veřejného zdravotního pojištění, to bylo právě Ministerstvo financí, které tuto hradbu mlčení prolomilo a svým krokem tak přispělo ke zvyšování transparentnosti celého systému.

Aktualizováno

Sankce vůči Íránu

V souvislosti s množícími se dotazy k aktuálnímu vývoji sankcí vůči Íránu Ministerstvo financí informuje, že dnem 16. ledna 2016 nastal tzv. implementation day , neboli se od tohoto dne staly použitelné předpisy rušící nebo pozastavující většinu omezujících opatření (sankcí) uvalených v minulosti na Írán v souvislosti s jeho jaderným programem.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

1. Jaká velká finannčí částka stojí daňové poplatníky Asociace Krajů České republiky 2015 a 2016
2. Jak velké finanční částky stály daňové poplatníky jednotlivé Kanceláře asociace KČR dle krajů v roce 2015
3. Jaký byly celkové finanční částky jednotlivých členů Asociace KČR včetně všech odměn a bonusů vyplacené v roce 2015.