Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013

  • Strategie vychází a je v souladu s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na roky 2014 až 2015, Střednědobými výdajovými rámci na roky 2014 až 2015, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2012 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2012.

Vydáno

Směrnice MF (č.j. MF – 78 977/2012/12 – 124) - o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky

Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem vnitra a na základě § 70 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), vydává Směrnici č.j. MF – 78 977/2012/12 – 124, ze dne 3. prosince 2012 - o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky, k zabezpečení účelného a hospodárného vynakládání prostředků státního rozpočtu České republiky při financování výdajů spojených s volbou prezidenta republiky.

Vydáno

Schodek za 11 měsíců meziročně o 48 mld. Kč nižší

Podle údajů na účtech Ministerstva financí vedených v ČNB dosáhly ke konci listopadu 2012 celkové příjmy státního rozpočtu 961,3 mld. Kč, celkové výdaje 1 039,2 mld. Kč a schodek 77,9 mld. Kč (v listopadu 2011 vykázán schodek 125,9 mld. Kč, tj. o 48,1 mld. Kč vyšší). „ Mojí prvořadou prioritou je dodržení schválené výše deficitu za letošní rok. V bilanci národních příjmů a výdajů plán deficitu určitě splníme. Rizikem zůstávají platby z Evropské unie,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Vydáno

Zprávy MF - číslo 5/2012 (komplet ke stažení)

Ze dne : 21. listopadu 2012

  1. Výpočet poměrových ukazatelů podle ustanovení § 10 odst. 4 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí a jeho aktualizace pro přezkoumání hospodaření za rok 2012
  2. Schvalování rozpočtových opatření

Vydáno

Materiály na jednání vlády 21. listopadu 2012

  • Bod č. 2: Nový návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 včetně rozpočtové dokumentace
  • Bod č. 10: Návrh na nabytí vybraných administrativních objektů na území statutárního města Jablonec nad Nisou do vlastnictví státu
    Pro informaci:
  • Bod č. 2: Analýza nárůstu cen pohonných hmot

Aktualizováno

Monitoring hospodaření obcí

Ministerstvo financí aktualizovalo Metodiku Monitoringu hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů - Příloha č. 1 - Algoritmy SIMU a Přílohu číslo 2 - Vzory tabulek SIMU, platné od 6.11.2012.