Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Veřejný sektor

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 8. února 2016

  • Bod č.8: Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 14/17 – „Správa daně z přidané hodnoty a dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu“
  • Bod č.9: Stanovisko MF ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrol-ní akce č. 14/14 – „Peněžní prostředky státního rozpočtu zahrnuté do kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa“
    Pro informaci:
  • Bod č.1: Makroekonomická predikce České republiky (leden 2016)

Vydáno

Finanční zpravodaj číslo 3/2016

  1. VYHLÁŠKA č. 367/2015 Sb. ze dne 16. prosince 2015, o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
  2. Výklad § 2 odst. 5 vyhlášky o finančním vypořádání
  3. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
  4. Změna Českého účetního standardu č. 704 – Fondy účetní jednotky pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tisková oprava
  5. Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů – tisková oprava