Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Vydáno

Informace pro cenové kontrolní orgány ke zprávě o cenové kontrole za rok 2015

Žádost pro cenové kontrolní orgány o zajištění přehledu o činnosti cenových kontrolních orgánů za předcházející kalendářní rok 2015 v termínu do 12. února 2016, který po projednání ve vládě bude předložen Poslanecké sněmovně. Informace by měly být zpracovány v rozsahu tabulky uvedené v příloze a zahrnovat kontroly dodržování cenových předpisů za období roku 2015.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádám o poskytnutí kopie rozhodnutí Ministerstva financí vydaného na základě ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích, kterým bylo poprvé povoleno provozování lokálního loterního systému.

Vydáno

Materiály na jednání vlády dne 13. ledna 2016

  • Bod č. 2: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • Bod č. 10: Informace o systému kontrol ve veřejné správě a při čerpání veřejných finančních prostředků
  • Bod č. 29: Návrh zákona celní řád
  • Bod č. 30: Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu
  • Bod č. 31: Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb.

Aktualizováno

Úvěry v selhání

Informace požadované směrnicí Rady č. 2011/85/EU - o požadavcích na rozpočtové rámce členských států.