Novinky

Vydali jsme

Přehled aktuálně vydaných informací v segmentech veřejného, soukromého a zahraničního sektoru. Nově přidané články.

ilustrace
Sektor
Oblast
Specifické téma
Období

Celkem 1000 stránek pro témata Hospodaření

Vydáno

Záznam z brífinku k výsledkům státního rozpočtu 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje záznam z brífinku k výsledkům státního rozpočtu 2012. Podle předběžných výsledků dosáhl schodek státního rozpočtu za rok 2012 101 mld. Kč. Podařilo se tak splnit rozpočtový cíl vlády, když schválený rozpočet počítal se schodkem ve výši 105 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se deficit snížil o více než 40 mld. Kč.

Vydáno

Zprávy MF - číslo 1/2013 (komplet ke stažení)

Ze dne : 4. ledna 2013

 1. Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování volby prezidenta republiky
 2. Metodika financování obcí a hl. m. Prahy pro rok 2013
 3. Metodika financování krajů pro rok 2013
 4. Metodický pokyn k části XI. a XII. výkazu FIN 2-12 M

Vydáno

Finanční vypořádání s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012

Upřesnění postupu při zpracování podkladů k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí, občanských sdružení a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv za rok 2012 – obecná část.

OBSAH

 • I.Finanční vypořádání krajů s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012
 • II.Finanční vypořádání obcí a DSO s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012
 • III.Finanční vypořádání hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu VPS a OSFA za rok 2012
 • IV.Finanční vypořádání obcí, občanských sdružení, DSO s kapitolou státního rozpočtu VPS za rok 2012, kterým byla poskytnuta dotace Ministerstvem financí přímo bez prostřednictví kraje
 • V.Vzory tabulek - pro Finanční vypořádání krajů, obcí, občanských sdružení a dobrovolných organizací za rok 2012
 • VI.Příloha č. 1 - Informace k finančnímu vypořádání dotace na činnosti vykonávané v oblasti sociálně-právní ochrany dětí se státním rozpočtem za rok 2012

Vydáno

Schodek státního rozpočtu se meziročně snížil o více než 40 mld. Kč

Podle předběžných výsledků dosáhl schodek státního rozpočtu za rok 2012 101 mld. Kč. Podařilo se tak splnit rozpočtový cíl vlády, když schválený rozpočet počítal se schodkem ve výši 105 mld. Kč. Oproti předchozímu roku se deficit snížil o více než 40 mld. Kč.
 
„Na podzim roku 2011 se prudce zhoršila makroekonomická předpověď. Bylo zřejmé, že hospodářský vývoj i daňové výnosy budou horší, než bylo stanoveno v rozpočtové dokumentaci. Tuto skutečnost jsme avizovali při schvalování návrhu státního rozpočtu s tím, že příslušné korekce učiníme na základě lednové predikce, což se stalo v březnu. Hlavně díky těmto úsporám jsme plán deficitu dodrželi s dostatečnou rezervou,“ uvedl ministr financí Miroslav Kalousek.

Podle něj mimořádná důvěryhodnost České republiky na finančních trzích snižuje náklady na obsluhu státního dluhu: „Vláda dodržuje svůj plán snižování deficitu, což investoři vnímají jako nutný základ budoucí prosperity a účtují nám nízkou rizikovou prémii. Půjčujeme si tak nejlevněji ze všech zemí střední a východní Evropy, v rámci EU jsme v první desítce.“

Vydáno

Zákony pro rok 2013 - pro účetnictví státu

Dne 4. července 2012 byl v částce č. 82 Sbírky zákonů zveřejněn zákon č. 239/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, s účinností od 1. září 2012.

Vydáno

Strategie financování a řízení státního dluhu České republiky na rok 2013

 • Strategie vychází a je v souladu s Návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, Střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na roky 2014 až 2015, Střednědobými výdajovými rámci na roky 2014 až 2015, Fiskálním výhledem České republiky z listopadu 2012 a Makroekonomickou predikcí České republiky z října 2012.